Kuntien valvomat ympäristöluvanvaraiset ja rekisteröidyt toiminnat

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/178914

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_10_2017.pdf 439.2KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kuntien valvomat ympäristöluvanvaraiset ja rekisteröidyt toiminnat
Tekijä: Attila, Mikko; Kaminen, Kaarina; Mikkola-Pusa, Johanna; Nguyen, Emmi; Suoheimo, Pirke
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus
Päiväys: 2017
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2017
ISBN: 978-952-11-4674-9
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/178914
Tiivistelmä: Kaikkiin Manner-Suomen kuntiin suunnatun kyselyn vastausten perusteella (N = 274, 92 %) kunnissa oli syksyllä 2016 yhteensä 12 035 toiminnassa olevaa, ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista toimintaa tai toimintakokonaisuutta. Niistä 10 259:lle oli myönnetty ympäristönsuojelulain (86/2000 tai 527/2014) mukainen lupa. Aiemman lainsäädännön mukaisen luvan tai muun hyväksynnän perusteella toimi edelleen yhteensä 1 622 toimintaa. Kaikkiaan 154 tapauksessa toiminnalle ei ollut toistaiseksi myönnetty lainkaan lupaa tai ympäristönsuojeluviranomaisella ei ollut luvasta tarkempaa tietoa. Luvanvaraisista toiminnoista ylivoimaisesti suurin osa oli eläinsuojia, joita oli yhteensä 4 994 kappaletta. Määrään liittyy kuitenkin aiempien arvioiden ja lainsäädännön muutosten valossa merkittävä epävarmuus. Toiseksi eniten oli jätteen ammattimaisia tai laitosmaisia käsittelytoimintoja (1 614 kappaletta) ja kolmanneksi eniten nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia tai polttoaineiden varastointitoimintoja (1 471 kappaletta). Ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintimenettelyä oli sovellettu yhteensä 196 kunnassa (66 % kaikista Manner-Suomen kunnista), joissa oli rekisteröity kaikkiaan 1 268 toimintaa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Eniten menettelyä oli sovellettu jakeluasemiin, joita oli rekisteröity 831 kappaletta.
Asiasanat (yso): ympäristöluvat
ympäristönsuojelulaki
kunnat
lainsäädäntö
tilastot


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot