Oppilaitosten turvallisuustutkimus 2016

Show simple item record

dc.contributor.author Näsi, Matti
dc.contributor.author Virtanen, Miialiila
dc.contributor.author Tanskanen, Maiju
dc.date.accessioned 2017-04-10T12:02:22Z
dc.date.available 2017-04-10T12:02:22Z
dc.date.issued 2017-04-10
dc.identifier.isbn 978-951-51-0640-7
dc.identifier.issn 2342-7779
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/179115
dc.description.abstract * Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti toteutti 2016 ensimmäisen Oppilaitosten turvallisuustutkimuksen (OLT-2016). * Tutkimukseen vastasi 833 rehtoria (vastausprosentti 57,3 %). Kaikki tiedot viittaavat lukuvuoteen 2015–2016. * Koulujen ympäristön osalta roskaaminen, omaisuuden vahingoittaminen, sekä graffitit ja seiniin piirtely olivat yleisempiä epäjärjestyksen merkkejä. Lisäksi 12 prosenttia rehtoreista ilmoitti koulun ympäristöstä löytyneen huumeiden käyttöön liittyviä esineitä. * Vahingonteot olivat yleisin kouluun omaisuuteen kohdistunut teko (41 % kaikista oppilaitoksista). Muut tekotyypit olivat harvinaisempia, niitä oli alle 10 prosentissa oppilaitoksista. Vahingonteot olivat yleisintä oppilaitoksissa, joissa 7–9 luokkatason oppilaita. * Henkilökunnan osalta kunnianloukkaus oli yleisin teko (33 % kaikista oppilaitoksista), lisäksi väkivallan uhkaa oli koettu joka viidennessä (22 %) kaikista oppilaitoksista ja väkivaltaa joka neljännessä (24 %) kaikista oppilaitoksista. Yleisimpiä nämä teot olivat oppilaitoksissa, joissa 7–9 luokkatason oppilaita. *Oppilaisiin oli kohdistunut vamman aiheuttanutta väkivaltaa 43 prosentissa kaikista oppilaitoksista. * Ase oli tuotu kouluun joka neljännessä kaikista oppilaitoksista (26 %), miltei aina kyseessä oli teräase. * Oppilaisiin kohdistuneiden tarkastustoimenpiteiden osalta esineen tai aineen haltuunotto oli yleisin toimenpide. Se oli toteutettu joka neljännessä kaikista oppilaitoksista (26 %), ollen yleisin oppilaitoksissa, joissa oli 7–9 luokkatason oppilaita. * Oppilaitosten turvallisuustutkimuksen tavoitteena on muodostaa tilannekuvaa rikollisuuden kehityksestä, muodostaa aineistoperustaa kriminologiselle perustutkimukselle ja tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää turvallisuutta tukevien toimien kehittämisessä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti fi
dc.relation.ispartofseries Katsauksia 20/2017 fi
dc.subject Oppilaitokset fi
dc.subject Turvallisuus fi
dc.subject Uhrikokemukset fi
dc.subject Tarkastustoimet fi
dc.title Oppilaitosten turvallisuustutkimus 2016 fi
dc.type Artikkeli fi
dc.identifier.laitoskoodi H720 fi
dc.subject.ysa Seuranta fi
dc.subject.ysa Piilorikollisuus fi
dc.subject.ysa Vahingonteko fi
dc.subject.ysa Nuorisorikollisuus fi
dc.identifier.ainekoodi H7208 fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Katsauksia_20_Näsi_ym_2017.pdf 142.9Kb PDF View/Open Julkaisu

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record