Laryngeal cancer recurrence : Prognostic factors and management

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3121-8
Title: Laryngeal cancer recurrence : Prognostic factors and management
Author: Haapaniemi, Aaro
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Clinicum, Medical faculty, Institute of Clinical Medicine
Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Head and Neck Center, Helsinki University Hospital
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Belongs to series: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:ISSN 2342-317X
Abstract: Laryngeal cancer is one of the most common head and neck cancers. The treatment of laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC) has evolved towards non-surgical treatment, namely radiotherapy and chemoradiotherapy. However, the treatment outcome of LSCC has not improved. LSCC recurs in up to 30% of patients. The current knowledge on prognostic factors for recurrence is too limited to aid in treatment decisions. In this study, the treatment outcome and recurrences of 342 patients treated with curative intent for LSCC at the Finnish university hospitals during 2001-2005 were evaluated. The outcome of T1a glottic carcinomas was excellent; none of the patients died of LSCC. The results for T2 carcinomas was worse than expected; the 5-year disease-specific survival for glottic and supraglottic carcinomas in this group was 78% and 54%, respectively. The results for T3-4 carcinomas were comparable with those reported in the literature. Recurrence was observed in 22% of patients and 91% of the recurrences occured within 36 months of treatment. None of the patients with glottic T1a tumors had recurrence after 36 months, which questions the feasibility of routine 5-year follow-up for this patient group. WHO performance status >0, presence of neck metastases, and non-surgical primary treatment were significant independent predictors of recurrence. Local recurrence of glottic LSCC could be successfully salvaged. Regional or distant recurrence and any recurrence of supraglottic LSCC carried a poor prognosis. These results underline the importance of sufficiently aggressive primary treatment, particularly for supraglottic LSCC. Some LSCCs persist or recur after non-surgical treatment. Currently, there are no validated tools to identify these tumors. In this study, the expression of survivin, an inhibitor of apoptosis, Wrap53β, a protein associated with DNA double-strand break repair and telomere elongation, and p16INK4a, a surrogate marker for human papillomavirus infection, and their relation to treatment response and prognosis was investigated in LSCC tissue samples of 149 Finnish and Swedish T2-3N0M0 glottic LSCC patients treated with radiotherapy or chemoradiotherapy. Survivin showed no predictive or prognostic value. Cytoplasmic expression of Wrap53β was associated with reduced disease-free survival and overall survival. P16INK4a expression was rare in LSCC patients (7%) and more common among patients under the age of 60. In this younger patient group, none of the patients with p16INK4a expression experienced tumor recurrence. Surgery is the only standard salvage option for patients with LSCC recurrence after non-surgical therapy. Other salvage options are being investigated, one of which is boron neutron capture therapy (BNCT). In BNCT, non-radioactive boron, B10, commonly in a compound of boronophenylalanine-fructose (BPA-F), is infused intravenously. This substance has a tendency to accumulate preferably in tumor cells. After infusion, the tumor is irradiated with epithermal neutrons. This leads to boron neutron capture reaction, which releases lethal doses of radiation within the cells containing BPA-F. BNCT has the ability to deliver high doses of radiation to the tumor with low toxicity to surrounding tissues. In the current study, BNCT toxicity and outcome were evaluated in a group of nine patients with persistent or recurrent LSCC after primary non-surgical treatment. Of the eight evaluable tumors, six (75%) responded to BNCT. No serious (Grade 4-5) toxicity was encountered. Despite good responses, only one patient was permanently cured without surgery. With treatment intensification, BNCT could show potential as a larynx-sparing treatment.Kurkunpääsyöpä on yleisimpiä pään ja kaulan alueen syöpiä. Kurkunpään levyepiteelisyövän hoidossa on siirrytty yhä enemmän kurkunpäätä säästäviin, ei-kirurgisiin hoitomenetelmiin: sädehoitoon ja kemosädehoitoon. Ennuste ei kuitenkaan ole parantunut ja syöpä uusiutuukin jopa 30%:lla potilaista. Uusiutumisen ennustekijöitä tunnetaan, mutta ei riittävästi, jotta niistä olisi hoitopäätöksiä ohjaaviksi tekijöiksi. Tutkimuksessa selvitettiin kaikkien vuosina 2001-2005 Suomen yliopistollisissa sairaaloissa parantavalla tavoitteella hoidettujen 342 kurkunpääsyöpäpotilaiden hoitotulokset ja syövän uusiutumien erityispiirteet. Äänihuulten pienten, T1a-luokan, syöpien hoitotulokset olivat erinomaiset: yksikään ei kuollut kurkunpääsyöpään. T2-luokan syöpien ennuste oli huonompi kuin on yleisesti raportoitu: äänihuulisyöpäpotilaiden 5-vuotiselossaoloennuste syöpäkuolleisuuden osalta oli tässä ryhmässä 78% ja äänihuulten yläpuolista syöpää sairastavien potilaiden vain 54%. Suurten, T3-4-luokan, syöpien hoitotulokset olivat kansainvälisellä tasolla. Uusiutuma todettiin 22%:lla potilaista. Riskiä lisäsivät alentunut toimintakyky, kaulan etäpesäkkeet ja ei-kirurginen hoito. Uusiutumista 91% havaittiin 36kk sisällä hoidon päättymisestä. Yksikään T1a syöpä ei uusiutunut 36kk seurannan jälkeen ja tässä ryhmässä viisivuotisen seurannan mielekkyys on kyseenalainen. Paikallisesti uusiutuneen äänihuulisyövän ennuste on hyvä. Mikäli syöpä leviää muualle tai alkuperäinen kasvain on ollut äänihuulitason yläpuolella, ennuste on huono. Erityisesti äänihuulitason yläpuolisia syöpiä tulee siis hoitaa aggressiivisesti. Osa kurkunpääsyövistä ei reagoi ei-kirurgiseen hoitoon tai uusiutuu hoidon jälkeen. Tämän ennustamiseen ei kuitenkaan toistaiseksi ole keinoja. Tutkimuksessa selvitettiin ohjelmoidun solukuoleman estäjiin kuuluvan survivinin, DNA-vaurioiden korjaamiseen osallistuvan Wrap53β:n, ja papilloomavirusinfektion sijaismerkkiaineena käytetyn, p16INK4a:n, esiintymistä kurkunpääsyöpäkudoksessa ja tämän yhteyttä hoitovasteeseen ja ennusteeseen suomalais-ruotsalaisessa 149 sädehoidetun tai kemosädehoidetun T2-T3N0M0 äänihuulisyöpäpotilaan aineistossa. Survivinin ja hoitotulosten välillä ei havaittu yhteyttä. Wrap53β:n solulimaan painottuva esiintyminen ennusti lyhyempää syövätöntä elossaoloa ja lyhyempää elinaikaa. P16INK4a esiintyi vain 7%:ssa näytteistä ja esiintyminen oli yleisempää alle 60-vuotiailla potilailla. Näillä nuoremmilla p16INK4a:ta ilmentävää kurkunpääsyöpää sairastavilla potilailla ei havaittu lainkaan taudin uusiutumia. Boorineutronikaappaushoidossa (BNCT) potilaalle annetaan ei-radioaktiivista booriyhdistettä (BPA-F tai BSH) suonensisäisesti ja tämän jälkeen kasvainta sädetetään neutroneilla. Seuraavassa boorineutronikaappausreaktiossa kasvainsoluihin kertynyt boori hajoaa vapauttaen kuolettavan määrän säteilyä booria sisältävissä soluissa. BNCT vaikuttaa ideaalisesti vain syöpäsoluhin säästäen ympäröiviä kudoksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin hoidon vaikuttavuutta ja haittavaikutuksia yhdeksällä BNCT-hoitoa saaneella potilaalla, joiden kurkunpääsyöpä ei ollut reagoinut ei-kirurgiseen hoitoon tai joiden tauti oli uusiutunut. Hoitovaste saatiin arvioitua kahdeksalla potilaalla, joista kuuden (75%) kasvain reagoi BNCT:lle. Vakavia haittavaikutuksia ei havaittu. Hoitovasteesta huolimatta vain yhden potilaan syöpä parani pysyvästi ilman kirurgiaa. BNCT voisi olla käyttökelpoinen kurkunpäätä säästävä hoitomuoto uusiutuneessa syövässä, jos hoitoa saadaan tehostettua.
URI: URN:ISBN:978-951-51-3121-8
http://hdl.handle.net/10138/179229
Date: 2017-04-28
Subject: lääketiede, korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LARYNGEA.pdf 1.099Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record