Radonin ja uraanin poisto kalliopohjavedestä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/179375

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_50.pdf 5.116Mb PDF View/Open
Title: Radonin ja uraanin poisto kalliopohjavedestä
Author: Myllymäki, Pauliina
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 1996
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 50
ISBN: 952-11-0075-3
ISSN: 1238-7312
URI: http://hdl.handle.net/10138/179375
Abstract: Lähes puolessa Suomen yksityisistä porakaivoista radonpitoisuudet ylittävät vesilaitosvesille annetun annosrajan. Radon on radioaktiivinen kaasu, joka lisää syöpäriskiä sekä veden mukana juotuna että hengitettynä sen vapautuessa vedestä ilmaan. Suomen ympäristökeskus, Säteilyturvakeskus ja Teknillinen korkeakoulu ovat yhteistyössä elokuusta 1995 lähtien tutkineet ilmastusta ja aktiivihiilisuodatusta radonin poistamiseksi porakaivovedestä. Molemmat menetelmät poistavat radonia tehokkaasti (yli 99 % poisto on mahdollista). Riippuen raakaveden radonpitoisuudesta ja käytetyistä vesimääristä ainakin toista näistä menetelmistä voidaan aina käyttää radonin poistoon. Ilmastuksessa mitoituksen lähtökohtana on ilma-vesi -suhde, joka tutkimuksessa on selvitetty eri raakaveden radonpitoisuuksille ja vedenkorkeuksille. Aktiivihiilisuodatuksen mitoittaminen perustuu adsorptio-hajoamisvakioon, jolle tutkimuksessa on etsitty arvoja. Vakio riippuu aktiivihiililaadusta ja veden radonpitoisuudesta. Tutkimuksessa on saatu paljon arvokasta tietoa menetelmien käyttöönottoa ja laitteistojen kehittämistä varten. Myös veden uraanipitoisuudet voivat paikoitellen nousta liian korkeiksi. Tutkimuksessa selvitettiinkin anioininvaihtosuotimen toimivuutta käytännön uraaninpoistossa ja suotimen regenerointia. Tutkittiin myös uraanipitoisen veden vaikutusta aktiivihiilen tukkeutumiseen sekä muita veden laatuominaisuuksia ja niiden vaikutusta radonin ja uraanin poistoon.
Subject (ysa): pohjavesi
porakaivot
radon
uraani
poisto
menetelmät
aktiivihiili
suodatus
ilmastus
terveyshaitat
radioaktiiviset aineet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record