Radonin ja uraanin poisto kalliopohjavedestä

Show simple item record

dc.contributor.author Myllymäki, Pauliina
dc.date.accessioned 2017-04-12T11:53:47Z
dc.date.available 2017-04-12T11:53:47Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.isbn 952-11-0075-3
dc.identifier.issn 1238-7312
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/179375
dc.description.abstract Lähes puolessa Suomen yksityisistä porakaivoista radonpitoisuudet ylittävät vesilaitosvesille annetun annosrajan. Radon on radioaktiivinen kaasu, joka lisää syöpäriskiä sekä veden mukana juotuna että hengitettynä sen vapautuessa vedestä ilmaan. Suomen ympäristökeskus, Säteilyturvakeskus ja Teknillinen korkeakoulu ovat yhteistyössä elokuusta 1995 lähtien tutkineet ilmastusta ja aktiivihiilisuodatusta radonin poistamiseksi porakaivovedestä. Molemmat menetelmät poistavat radonia tehokkaasti (yli 99 % poisto on mahdollista). Riippuen raakaveden radonpitoisuudesta ja käytetyistä vesimääristä ainakin toista näistä menetelmistä voidaan aina käyttää radonin poistoon. Ilmastuksessa mitoituksen lähtökohtana on ilma-vesi -suhde, joka tutkimuksessa on selvitetty eri raakaveden radonpitoisuuksille ja vedenkorkeuksille. Aktiivihiilisuodatuksen mitoittaminen perustuu adsorptio-hajoamisvakioon, jolle tutkimuksessa on etsitty arvoja. Vakio riippuu aktiivihiililaadusta ja veden radonpitoisuudesta. Tutkimuksessa on saatu paljon arvokasta tietoa menetelmien käyttöönottoa ja laitteistojen kehittämistä varten. Myös veden uraanipitoisuudet voivat paikoitellen nousta liian korkeiksi. Tutkimuksessa selvitettiinkin anioininvaihtosuotimen toimivuutta käytännön uraaninpoistossa ja suotimen regenerointia. Tutkittiin myös uraanipitoisen veden vaikutusta aktiivihiilen tukkeutumiseen sekä muita veden laatuominaisuuksia ja niiden vaikutusta radonin ja uraanin poistoon. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 50 fi
dc.title Radonin ja uraanin poisto kalliopohjavedestä fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa pohjavesi fi
dc.subject.ysa porakaivot fi
dc.subject.ysa radon fi
dc.subject.ysa uraani fi
dc.subject.ysa poisto fi
dc.subject.ysa menetelmät fi
dc.subject.ysa aktiivihiili fi
dc.subject.ysa suodatus fi
dc.subject.ysa ilmastus fi
dc.subject.ysa terveyshaitat fi
dc.subject.ysa radioaktiiviset aineet

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_50.pdf 5.116Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record