Bird populations in a changing world : implications for North European conservation

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga institutionen sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences en
dc.contributor Finnish Museum of Natural History (Luomus) en
dc.contributor.author Fraixedas, Sara
dc.date.accessioned 2017-04-18T06:14:25Z
dc.date.available 2017-04-25 fi
dc.date.available 2017-04-18T06:14:25Z
dc.date.issued 2017-05-05
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3110-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/180154
dc.description.abstract The combined effects of climate and land-use change constitute a major threat to global biodiversity. Accurate tools to track changes in biodiversity have been largely called upon in order to address global conservation targets. In response to this, a range of ecological indicators have been developed to measure the state of biodiversity in a changing world. Because of their sensitivity to environmental changes, birds are increasingly used in the construction of multi-species indicators, which represent a powerful tool for decision-makers to assess conservation effectiveness. This work aims to further our understanding of the general state of bird populations in Finland and the underlying ecological processes behind corresponding trends, covering different environments and with a special focus on some of the most threatened ecosystems of northern Europe. Using data on common bird species, the effects of climate change and anthropogenic habitat degradation on bird populations are quantified for different habitat types and seasons of the year. Habitat-specific indicators are also produced to deepen knowledge about large-scale impacts taking place in the environment while allowing an evaluation of the conservation status of bird populations, thus helping target the most critical conservation issues. Although the effects of climate and land-use change on bird populations vary significantly with the habitat type and the life-history traits of the species (e.g. migration strategy), the conservation status of nearly all studied communities is considerably deteriorating in both Finland and its neighbouring Northern European countries. Peatlands and forests are of particular concern, given that intensive management actions are severely impacting the inhabiting bird communities. en
dc.description.abstract Ilmastonmuutoksen ja maankäytön tehostumisen yhteisvaikutus uhkaa luonnon monimuotoisuutta maailmanlaajuisesti. Kansainvälisesti sovittujen luonnonsuojelutavoitteiden onnistumisen arvioimista varten tarvitaan luotettavia seurantamenetelmiä. Niinpä monia ekologisia indikaattoreita on kehitetty mittaamaan luonnon monimuotoisuuden tilaa muuttuvassa maailmassa. Linnut reagoivat nopeasti ympäristönmuutoksiin, minkä takia niitä käytetään yleisesti monista lajeista koostuvissa yleisindikaattoreissa, jotka toimivat tehokkaina työkaluina päätöksentekijöille luonnonsuojelun toimivuuden mittaamisessa. Väitöskirjani tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä lintukantojemme yleisestä tilasta Suomessa sekä ekologisista prosesseista, jotka selittävät kannanmuutoksia. Mallinsin ilmastonmuutoksen ja lajien elinympäristöjen laadun heikkenemisen vaikutuksia yleisten lintulajien kannanvaihteluihin eri elinympäristöissä ja vuodenaikoina. Laskin myös elinympäristökohtaisia indikaattoreita, joiden avulla voi sekä seurata suuren mittakaavan muutoksia luonnossa että arvioida eri elinympäristöjen lintulajien suojelun tarvetta. Ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten vaikutukset lintupopulaatioihin vaihtelivat selvästi eri elinympäristöissä ja lajien ominaisuuksien (esim. muuttostrategia) välillä. Silti lähes kaikissa tutkimissani lintulajiyhteisöissä Suomessa ja läheisissä Pohjois-Euroopan maissa lajien uhanalaisuusluokitukset olivat huonontuneet. Erityisesti soiden ja metsien lintujen tilanne on huolestuttava, koska tehometsätalous, soiden ojitus ja turvetuotanto ovat vaikuttaneet negatiivisesti lintuyhteisöihin. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3109-6 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Ecology and Evolutionary Biology fi
dc.title Bird populations in a changing world : implications for North European conservation en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Lehikoinen, Aleksi
dc.ths Lindén, Andreas
dc.opn Gregory, Richard
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Birdpopu.pdf 1.645Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record