Suorien ulkomaaninvestointien vaikutukset Venäjän taloudelliseen kehitykseen

Show simple item record

dc.contributor.author Välilä, Angelica
dc.date.accessioned 2017-04-18T11:40:16Z
dc.date.available 2017-04-18T11:40:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/180173
dc.description Taloustieteen pro gradu -tutkielma: Vaasan yliopisto, 2016 fi
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielman tavoitteena on analysoida kuinka maahan virtaavat suorat ulkomaaninvestoinnit ovat vaikuttaneet Venäjän taloudelliseen kehitykseen. Suorien ulkomaaninvestointien vaikutuksesta kohdemaan taloudelliseen kehitykseen on olemassa paljon kirjallisuutta. Tutkimuksia Venäjään kohdistuvien investointien vaikutuksesta talouskasvuun on tehty hyvin vähän. Tutkimukset, joita aiheesta on tehty, rajoittuvat aikaan jolloin maahan tehtiin vielä kovin vähän ulkomaisia investointeja. Muista maista tehdyt tutkimukset osoittavat, että suorien ulkomaaninvestointien tietovuodoilla on positiivinen vaikutus kohdemaan taloudelliseen kehitykseen kokonaistuottavuuden kasvun kautta. Positiiviset vaikutukset edellyttävät kuitenkin hyvää omaksumiskykyä kohdemaalta, johon vaikuttavat esimerkiksi kohdemaan inhimillinen pääoma, instituutiot ja rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyys. Venäjän tapauksessa omaksumiskyky nähdään suurimpana esteenä suorista ulkomaaninvestoinneista hyötymiseen. Venäjällä on kuitenkin viime vuosina aktiivisesti ryhdytty parantamaan investointi-ilmapiiriä. Tutkimuksessa analysoidaan suorien ulkomaaninvestointien vaikutusta kohdemaan talouskasvuun kasvuteorioiden ja -mallien avulla. Lisäksi aineistona käytetään Venäjän ja Suomen keskuspankin, Venäjän tilastokeskuksen Rosstatin, Maailmanpankin sekä UNCTAD:n tilas-toja ja julkaisuja. Tutkimusongelman kannalta tärkeä informaatio esitetään kuvien ja taulukoiden avulla. Tarkasteltava ajankohta rajoittuu vuosiin 2003–2014. Lisäksi suorien ulkomaaninvestointien ja talouskasvun riippuvuutta vuosina 2004–2011 on tarkasteltu empiirisessä osiossa. Empiirisen analyysin perusteella suorilla ulkomaaninvestoinneilla ei ole ollut suoraa tilastollisesti merkitsevää vaikutusta Venäjän talouskasvuun vuosina 2004–2011. Teorioiden valossa niillä uskotaan kuitenkin olevan vaikutusta, mikäli ne linkittyvät teknologiseen kehitykseen tietovuotojen kautta. fi
dc.language.iso fi fi
dc.subject suorat ulkomaaninvestoinnit fi
dc.subject teknologiavuodot fi
dc.title Suorien ulkomaaninvestointien vaikutukset Venäjän taloudelliseen kehitykseen fi
dc.type Opinnäyte fi
dc.subject.ysa Venäjä fi
dc.subject.ysa investoinnit fi
dc.subject.ysa ulkomaiset investoinnit fi
dc.subject.ysa taloudellinen kehitys fi
dc.subject.ysa talouskasvu fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
välilä_gradu_2016.pdf 748.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record