Oppirahoja vai ongelmia? Nettipokerin pelaamisesta aiheutuneet haitat ja niiden ehkäisy

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703271570
Julkaisun nimi: Oppirahoja vai ongelmia? Nettipokerin pelaamisesta aiheutuneet haitat ja niiden ehkäisy
Tekijä: Heiskanen, Maria
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Rahapelit antavat mahdollisuuden tavoitella ylimääräistä rahaa ja ovat suurimmalle osalle pelaajista viihdettä. Rahapelaaminen saattaa kuitenkin johtaa ongelmapelaamiseen tai peliriippuvuuteen. Peliongelmat näkyvät esimerkiksi velkaantumisena tai terveydellisinä haittoina. Rahapelaamiseen liittyvien haittojen vuoksi rahapelien tarjontaa rajoitetaan monissa maissa. Suomessa rahapelejä saavat tarjota kolme yksinoikeusyhtiöitä ja rahapelaamisen tuotot ohjataan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöille tai urheilukasvatukseen. Yksinoikeusjärjestelmät ovat vastoin Euroopan unionin palveluiden vapaan liikkuvuuden periaatetta, mutta rajoitukset sallitaan jos kansalliset rahapelijärjestelmät todella vähentävät rahapelihaittoja. Internet on laajentanut rahapelimarkkinoita ja lisännyt pelitarjonnan määrää. Nettipokeri on peli, jonka suosion kasvu on tehnyt siitä jopa eräänlaisen ilmiön. Nettipokerin pelaajista suurin osa on harrastajia, jotkut tekevät pelaamisesta ammatin ja osalle peli muodostuu ongelmaksi tai riippuvuudeksi. Internetin on arveltu rahapeliympäristönä sisältävän erityisiä piirteitä, jotka valvomattomina saattavat lisätä rahapelihaittoja. Tutkielmassa tuodaan esiin ongelmapelaajien ääni. Suomalainen rahapelijärjestelmä vastaa nettipokerin suosion kasvuun avaamalla oman nettikasinonsa, jossa pelaamiselle voidaan asettaa erilaisia rajoituksia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia ongelmia nettipokeri saattaa aiheuttaa; miksi ja miten nettipokeri kehittyy ongelmaksi; millaisia seurauksia ongelmalla tai pelaamisella on ollut; sekä miten nettipokerista aiheutuneita haittoja olisi mahdollista ennaltaehkäistä ja vähentää. Tutkimus on laadullinen ja aineistona on haastatteluita, kertomuksia ja internetin keskustelupalstan viestejä, joita analysoidaan sisällönanalyysillä. Nettipokerin liiallinen pelaaminen aiheuttaa erilaisia haittoja esimerkiksi rahan ja ajan menetyksen vuoksi. Peliongelma saattaa vaikuttaa voimakkaastikin pelaajan ja hänen läheistensä elämään ja siitä voi aiheutua yhteiskunnallisia kustannuksia. Nettipokerin haittoja voidaan pyrkiä ehkäisemään esimerkiksi teknisten ratkaisujen avulla tai valistuksella. Rahapeliongelmaa ei sosiaalipolitiikassa ole kovin paljon tarkasteltu. Tutkielmassa tarkastellaan rahapeliongelman ehkäisyä ja hoitoa sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion teorioiden pohjalta. Sosiaalipolitiikka painottaa usein nykyisin yksilön omaa aktiivisuutta, ja kun hyvinvointivaltio on joiltain osin kohdannut laajenemisen rajansa, on epäselvää, ovatko rahapeliongelmat hyvinvointivaltion vastuulla.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201703271570
http://hdl.handle.net/10138/18047
Päiväys: 2010
Avainsanat: pelihimo
rahapelit
nettipokeri
peliriippuvuus
haitat
ehkäisevä sosiaalipolitiikka
ongelmapelaaminen
Oppiaine: Social Policy (prior to 1.8.2011)
Sosiaalipolitiikka
Socialpolitik


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
GraduHeiskanenMaria.pdf 409.8KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot