Oppirahoja vai ongelmia? : Nettipokerin pelaamisesta aiheutuneet haitat ja niiden ehkäisy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703271570
Title: Oppirahoja vai ongelmia? : Nettipokerin pelaamisesta aiheutuneet haitat ja niiden ehkäisy
Author: Heiskanen, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703271570
http://hdl.handle.net/10138/18047
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Policy (prior to 1.8.2011)
Sosiaalipolitiikka
Socialpolitik
Abstract: Rahapelit antavat mahdollisuuden tavoitella ylimääräistä rahaa ja ovat suurimmalle osalle pelaajista viihdettä. Rahapelaaminen saattaa kuitenkin johtaa ongelmapelaamiseen tai peliriippuvuuteen. Peliongelmat näkyvät esimerkiksi velkaantumisena tai terveydellisinä haittoina. Rahapelaamiseen liittyvien haittojen vuoksi rahapelien tarjontaa rajoitetaan monissa maissa. Suomessa rahapelejä saavat tarjota kolme yksinoikeusyhtiöitä ja rahapelaamisen tuotot ohjataan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöille tai urheilukasvatukseen. Yksinoikeusjärjestelmät ovat vastoin Euroopan unionin palveluiden vapaan liikkuvuuden periaatetta, mutta rajoitukset sallitaan jos kansalliset rahapelijärjestelmät todella vähentävät rahapelihaittoja. Internet on laajentanut rahapelimarkkinoita ja lisännyt pelitarjonnan määrää. Nettipokeri on peli, jonka suosion kasvu on tehnyt siitä jopa eräänlaisen ilmiön. Nettipokerin pelaajista suurin osa on harrastajia, jotkut tekevät pelaamisesta ammatin ja osalle peli muodostuu ongelmaksi tai riippuvuudeksi. Internetin on arveltu rahapeliympäristönä sisältävän erityisiä piirteitä, jotka valvomattomina saattavat lisätä rahapelihaittoja. Tutkielmassa tuodaan esiin ongelmapelaajien ääni. Suomalainen rahapelijärjestelmä vastaa nettipokerin suosion kasvuun avaamalla oman nettikasinonsa, jossa pelaamiselle voidaan asettaa erilaisia rajoituksia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia ongelmia nettipokeri saattaa aiheuttaa; miksi ja miten nettipokeri kehittyy ongelmaksi; millaisia seurauksia ongelmalla tai pelaamisella on ollut; sekä miten nettipokerista aiheutuneita haittoja olisi mahdollista ennaltaehkäistä ja vähentää. Tutkimus on laadullinen ja aineistona on haastatteluita, kertomuksia ja internetin keskustelupalstan viestejä, joita analysoidaan sisällönanalyysillä. Nettipokerin liiallinen pelaaminen aiheuttaa erilaisia haittoja esimerkiksi rahan ja ajan menetyksen vuoksi. Peliongelma saattaa vaikuttaa voimakkaastikin pelaajan ja hänen läheistensä elämään ja siitä voi aiheutua yhteiskunnallisia kustannuksia. Nettipokerin haittoja voidaan pyrkiä ehkäisemään esimerkiksi teknisten ratkaisujen avulla tai valistuksella. Rahapeliongelmaa ei sosiaalipolitiikassa ole kovin paljon tarkasteltu. Tutkielmassa tarkastellaan rahapeliongelman ehkäisyä ja hoitoa sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion teorioiden pohjalta. Sosiaalipolitiikka painottaa usein nykyisin yksilön omaa aktiivisuutta, ja kun hyvinvointivaltio on joiltain osin kohdannut laajenemisen rajansa, on epäselvää, ovatko rahapeliongelmat hyvinvointivaltion vastuulla.
Subject: pelihimo
rahapelit
nettipokeri
peliriippuvuus
haitat
ehkäisevä sosiaalipolitiikka
ongelmapelaaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GraduHeiskanenMaria.pdf 409.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record