Yleisö kohtaa toisen : Etiikan dramaturgioita 2010-luvun suomalaisissa näytelmissä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Teatteritiede fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies en
dc.contributor.author Tanskanen, Katri
dc.date.accessioned 2017-04-21T06:16:02Z
dc.date.available 2017-05-02 fi
dc.date.available 2017-04-21T06:16:02Z
dc.date.issued 2017-05-12
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3085-3 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/180560
dc.description.abstract This dissertation studies the dramaturgy of ethics in contemporary Finnish drama. My understanding of ethics is based on Emmanuel Levinas’s philosophy and his considerations on the encounters between subject and other/Other. Theatre and literary researchers have been heavily influenced by Levinas’s thoughts and have considered what it means to encounter otherness in the context of art. This study participates in the debate and introduces a new viewpoint by concentrating on questions of dramaturgy and dramatic writing. It examines how genre, language, style, characters and other structural elements have the potential to create space for otherness by generating ambivalence, obstructing the habitual gaze and questioning hegemonic understandings. The Sublime was found to be a productive concept to analyse the aesthetics of otherness, because it is deeply concerned with questions about the way we perceive the world and its others or the way we understand and represent the relation between self and other/s. In this study, the sublime is understood in the broadest sense of the word, extending to cover also the grotesque, taboos and other ways to reach limits or break barriers. My three case studies are Laura Ruohonen’s Luolasto (Finnish National Theatre 2014), Leea and Klaus Klemola’s New Karleby (Tampere Theatre 2011) and Milja Sarkola’s Jotain toista. Henkilökohtaisen halun näyttämö (Q-theatre 2015). They all challenged dramatic conventions and created alternative dramaturgical strategies that are partly related to contemporary postdramatic theatre. Since dramaturgy is deeply related to ideologies, society, culture and politics, a study of the ethics of dramaturgy produced new knowledge about the politics of contemporary theatre and drama. Analyses influenced by Levinas tended to emphasize plurality and the presence of otherness, both in a subject and in society. Otherness in these works was related to nature and ecology, species and gender, but also to a subject’s own unconscious or repressed interiority. These dramas challenged their spectators by reflecting the gaze back to the audience, inviting them to reconsider their own thoughts, attitudes and beliefs, and their limited scope in front of infinity. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan näytelmäkirjallisuuden etiikkaa ja tutkitaan, miten dramaturgia voi synnyttää kokemuksen toiseuden läsnäolosta ja herättää katsojat pohtimaan omaa suhdettaan siihen. Tutkimuksen keskeinen tulos on havainto subliimin estetiikan eettisistä mahdollisuuksista. Erilaiset rajojen ylitykset toivat esiin havaitsemisen, tiedon ja ymmärryksen rajallisuuden, kyseenalaisti vallitsevan rationaalisen ihmiskuvan ja herätti pohtimaan katsetta ja siihen sisältyvää vastuuta ja vallankäyttöä. Toinen tärkeä tutkimustulos oli etiikan politisoituminen teatterin kontekstissa. Kollektiivisena taiteenlajina teatteri siirtää etiikan painopisteen yksilöllisistä kohtaamisista kulttuurisiin ja poliittisiin toiseuttamisen käytäntöihin. Tutkimuskohteina ovat Laura Ruohosen Luolasto (Suomen Kansallisteatteri, 2014), Leea ja Klaus Klemolan New Karleby (Tampereen Teatteri, 2011) sekä Milja Sarkolan Jotain toista. Henkilökohtaisen halun näyttämö (Q-teatteri, 2015). Näissä näytelmissä toiseus nähtiin esimerksi suhteessa ekosysteemiin, lajismiin, sukupuoleen ja sukupuoliseen suuntautumiseen sekä subjektin sisäisiin, torjuttuihin piirteisiin. Dramaturgioiden analyysit avasivat näkökulmia siihen, miksi toiseus herättää pelkoa ja torjuntaa ja millaista väkivaltaa siitä seuraa. Analyysit tuottivat myös ehdotelmia siitä, miten toiseutta voisi lähestyä vastuullisesti ja millaisia kommunikaation tapoja se edellyttää. Teoreettisena lähtökohtana on Emmanuel Levinasin filosofia sekä siitä johdettu teatterin ja kirjallisuuden etiikan tutkimus, jossa kysymys toiseudesta muuttuu pohdinnoiksi havaitsemisesta ja havaitsemisen politiikasta. Dramaturgian etiikan tutkimuksessa painottui myös kysymys siitä, miten representaatio ja näytelmien erilaiset rakenteelliset piirteet ja kielenkäyttötavat mahdollistavat kokemuksen toiseuden läsnäolosta. Traditionaaliset draaman konventiot kantavat mukanaan hegemonisia ideologioita ja subjektikäsityksiä, mutta tutkimuskohteena olevat teokset rikkovat draaman konventioita monin eri tavoin ja haastavat siten myös vanhojen rakenteiden sisältämät ideologiat. Levinaslaisen filosofian läpi luettuina näytelmät tuottivat tulkintoja, joissa painottuivat monikollisuuden ihanne sekä taipumus tuoda marginaali keskelle näyttämöä. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3084-6 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: 2017 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject teatteritiede fi
dc.title Yleisö kohtaa toisen : Etiikan dramaturgioita 2010-luvun suomalaisissa näytelmissä fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Korsberg, Hanna
dc.ths Koski, Pirkko
dc.opn Korhonen, Kuisma
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Yleisoko.pdf 1013.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record