Faculty of Veterinary Medicine

 

Recent Submissions

  • Lipponen, Suvi (University of Helsinki, 2015)
    Hevosen hankositeen yläkiinnityskohdan vamma (proximal suspensory desmitis= PSD) takajalassa on tärkeä aihe, koska usein vamma on krooninen, helposti uusiutuva ja vaikeasti hoidettava. Se esiintyy usein urheiluhevosilla, joiden nopea paraneminen takaisin käyttökuntoon on tärkeää omistajille. Nykykäsityksen mukaan vamman aikainen diagnosointi on tärkeää. Täten hoidoilla saadaan parempia tuloksia. Diagnosointi on haastavaa. Täten tulee käyttää mieluiten useita eri kuvantamismenetelmiä ontumatutkimuksen ja puudutusten lisäksi, jotta päästäisiin mahdollisimman tarkkaan diagnoosiin. Kuvausmenetelmistä suositellaan käytettäväksi ainakin röntgen- ja ultraäänitutkimusta. Vamman parantamiseen on kokeiltu useita erilaisia hoitomuotoja, joista parhaat tulokset on tällä hetkellä saata syvän metatarsaalisen faskian faskiotomialla ja lateraalisen plantaarihermon syvän haaran neurektomialla. Muita vähemmän invasiivisia hoitomuotoja ovat paineaaltohoito ja uusimpana regeneratiiviset hoitomuodot. Vamman diagnosointi tänä päivänä on helpompaa, kun on saatavilla erilaisia kuvantamismenetelmiä ja paranemisennuste on parantunut huomattavasti verrattuna konservatiivihoitoon, jolla vammaa aiemmin hoidettiin. Työ on ajankohtainen, suomenkielinen katsaus takajalan hankositeen yläkiinnityskohdasta saatavilla olevaan tutkimustietoon. Asiasta kiinnostuneet voivat helposti perehtyä aiheeseen tämän tekstin avulla suomeksi.