Browsing by Subject "Education, Dental"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Rönnberg, Ina (2010)
    I utredningen utreds behovet av svenskspråkiga tandläkare i Finland nu och i framtiden och likaså möjligheterna att grunda en svenskspråkig utbildningslinje för tandläkare vid Helsingfors universitet. Omfattande utredningar om ämnet har inte tidigare gjorts och för att underlätta ett eventuellt grundande av en svensk linje behövs en utredning. Material har samlats från olika källor, bearbetats och kombinerats för att få en heltäckande bild. En enkätundersökning riktad till övertandläkare och hälsovårdscentraltandläkare i svensk- och tvåspråkiga kommuner har verkställts. Om antalet svenskspråkiga tandläkarstuderande hålls på nuvarande nivå kommer antalet svenskspråkiga tandläkare i Finland att sjunka märkbart. Svenskspråkiga tandläkare behövs och en möjlig lösning på problemet skulle vara att erbjuda utbildning på svenska. (110 ord)