Koulujen toiminnallinen Vesisankarit-tapahtuma oppilaiden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123835
Title: Koulujen toiminnallinen Vesisankarit-tapahtuma oppilaiden näkökulmasta
Author: Kotiranta, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123835
http://hdl.handle.net/10138/180933
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims The aim of the Vesisankarit project is to encourage children in practicing their water skills around the year. The project offers materials to teachers and parents and provides them with tools in teaching water skills to children. In this master's thesis I investigate, firstly, how schools carry out Vesisankarit events and how the participants experience them. Secondly, I study what forms of symbolic capital the participants mobilize in the event. My third focus point is interviews conducted with the participants about their thoughts concerning their swimming and water rescue skills. The theoretical framework of the study is based on childhood research, the concept of functionality of children and Pierre Bourdieu's different forms of symbolic capital. As this thesis is the first study of the Vesisankarit project, my aim is also to generate general idea of the project in order to encourage teachers and parents, for example, to carry out their own projects of similar kind. Methods The data is collected from five different Vesisankarit events carried out in the Helsinki metropolitan area. The data was gathered using ethnographical methods. I participated and observed each event. I also interviewed pupils in small groups after the events. I carried out 14 interviews in total and participants consisted of 20 boys and 26 girls of age 8-12 years old. Results and conclusions To successfully carry out a Vesisankarit event it requires an operational culture from the school that supports functionality. Also the organizer has to be motivated over the subject. To carry out the event requires a lot of team work among all the organizers and pupils. Most of the participants got positive experiences out of the event. They generally thought that the skills taught and learned at the event were important skills to master in the future. The most popular tasks were the ones where pupils got chance to operate actively with others. Different forms of capital used by participants were mainly capitals learned from prior experiences and through hobbies. Most of the pupils who took part in the interview told that they have been going swimming with their parents or grandparents. The swimming lessons given by schools were criticized for being too formal. Swimming was experienced by the participants as a social event a moment to have fun with your friends and family.Tavoitteet Vesisankarit-hankkeessa innostetaan koululaisia harjoittelemaan vesillä liikkumisen taitoja toiminnallisesti ympäri vuoden. Hanke tarjoaa materiaalia opettajille ja vanhemmille vesitaitojen harjoittelemisen tueksi. Tutkimuksessani olen ensinnäkin kiinnostunut siitä, millaisia ovat koulujen toteuttamat Vesisankarit-tapahtumat ja miten oppilaat kokevat ne. Toiseksi, olen kiinnostunut siitä, millaisia toimijuuksia oppilaille mahdollistuu tapahtumassa. Kolmantena tutkimuskysymyksenäni on, millaisia ajatuksia oppilailla on uimataidosta ja pelastustaidoista. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostavat lapsuustutkimus, lasten toimijuuden käsite sekä Bourdieun pääomateoretisoinnit. Koska kyseessä on ensimmäinen Vesisankarit-hankkeesta tehty tutkimus, on tarkoituksenani luoda yleiskuvaa Vesisankarit-toiminnasta. Tavoitteenani on, että tutkimukseni voisi toimia virikkeenä opettajille ja muille toimijoille, jotka haluavat toteuttaa Vesisankarit-toimintaa. Menetelmät Tutkimukseni aineisto koostuu viidessä eri pääkaupunkiseudun alakoulussa toteutetusta Vesisankarit-tapahtumasta. Keräsin aineistoni etnografisin menetelmin. Olin jokaisessa tapahtumassa paikalla havainnoimassa toimintaa ja haastattelin vapaaehtoisia oppilaita tapahtumien jälkeen ryhmähaastatteluilla. Haastatteluja oli yhteensä 14 ja niihin osallistui 20 poikaa ja 26 tyttöä. Oppilaat olivat iältään 8-12-vuotiaita. Tulokset ja johtopäätökset Vesisankarit-tapahtuma vaatii toteutuakseen toiminnallisuutta tukevan koulun toimintakulttuurin ja aiheesta innostuneen opettajan. Valtaosa oppilaista koki tapahtumassa harjoiteltavien taitojen olevan tärkeitä ja hyödyllisiä tulevaisuudessa. Suosituimpia rasteja olivat sellaiset, joilla oppilaat pääsivät itse tekemään ja kokeilemaan. Oppilaiden tapahtumissa hyödyntämiä pääomia olivat aiempien kokemuksien ja harrastuksien kautta kertyneet tiedot ja taidot. Suurin osa haastateltavista kävi vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa uimassa. Koulujen uimaopetusta kritisoitiin siitä, ettei siellä ole ollenkaan "vapaata" uintia, mikä taas oli mahdollista perheen kanssa uidessa. Uiminen näyttäytyi osallistujille sosiaalisena tapahtuma, jolloin vietettiin mukavia hetkiä perheen tai kavereiden kanssa.
Subject: lapsuustutkimus
toiminnallinen oppiminen
uimataito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pauliina Kotira ... utkielma Helmikuu 2017.pdf 658.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record