Browsing by Author "Aaltonen, Annina"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Aaltonen, Annina (Helsingin yliopisto, 2009)
    Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin päihdetyön Voimapiiri-tekstiviestipalvelun vertaistukiryhmiä, joissa keskustelivat tekstiviesteillä alkoholin ongelmakäytön muuttamiseen pyrkivät ihmiset. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida matkapuhelinteknologiaa hyödyntävän uuden päihdetyön menetelmän funktionaalisuutta laadullisella teorialähtöisellä ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimus jakautui kahteen tutkimustehtävään, joissa aiheina olivat: a) ryhmissä esiintyvän vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen laatu, ja b) ryhmissä esitetyt käsitykset alkoholin ongelmakäytön muuttamisen keinoista sekä tekstiviestiryhmistä selviytymisresursseina. Tutkimustulokset osoittivat, että 95 prosenttia ryhmien vuorovaikutusepisodeista edusti voimaannuttavaa eli luonteeltaan kannustavaa ja yhteistoiminnallista vuorovaikutusta. Viidessä prosentissa episodeista esiintyi lannistavia ja ahdistusta tuottavia konflikteja. 85 prosenttia yhteistoiminnallisen vuorovaikutuksen episodeista edustivat sosiaalista tukea, mikä ilmeni informatiivisena, emotionaalisena ja arvonantoa osoittavana tukena sekä sosiaalisena kumppanuutena ja konkreettisena tukena. Ryhmien jäsenet esittivät päihdetyön ja aiemman tutkimuksen valossa relevanttia tietoa alkoholin ongelmakäytön muuttamisen keinoista ja -resursseista, jollaisia olivat erilaiset psyykkiset ja toiminnalliset keinot. Ryhmien jäsenten käsitykset tekstiviestiryhmien vahvuuksista ja heikkouksista tukivat ensimmäisen tutkimustehtävän tuloksia siitä, että ryhmät voivat yhtäältä tukea jäseniään ja toisaalta myös ehkäistä tuen saamista ja selviytymistä. Ryhmien vahvuuksina pidettiin tekstiviestiryhmien kannustavaa ja turvallista keskusteluympäristöä, ryhmien positiivista yhteisöllisyyttä ja ryhmien ominaisuuksia yksilöllisen tuen lähteinä. Ryhmien heikkouden liittyivät puolestaan vuorovaikutuksen puutteisiin, ryhmien negatiivisiin vaikutuksiin sekä tekstiviestipalvelun käytön ongelmiin. Tutkimuksen johtopäätöksinä oli ensinnäkin se, että tekstiviestiryhmien vuorovaikutus voi tarjota monenlaista tukea ongelmista selviytymiseen ja alkoholin ongelmakäytön muuttamiseen. Toisaalta ryhmät voivat vaikuttaa jäseniinsä myös negatiivisesti ja siten ehkäistä tuen saamista. Täten on tärkeää, että päihdetyön piirissä tarjottavia tekstiviestiryhmiä valvotaan ja moderoidaan. Mikäli vuorovaikutus ryhmissä säilyy asiallisena ja tarjoaa tukea jäsenilleen, voivat ryhmät toimia tärkeinä päihdetyön menetelminä alkoholin käytön haittojen ehkäisemisessä ja korjaamisessa.