Mechanized tree planting in Finland and improving its productivity

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-568-0
Julkaisun nimi: Mechanized tree planting in Finland and improving its productivity
Tekijä: Laine, Tiina
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsatieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsvetenskaper
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017-05-19
Kieli: eng
Kuuluu julkaisusarjaan: Dissertationes Forestales - URN:ISSN:1795-7389
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-568-0
http://hdl.handle.net/10138/181076
Opinnäytteen taso: Artikkeliväitöskirja
Tiivistelmä: The demand for mechanized tree planting is expected to increase in the future. This dissertation assessed mechanized tree planting in Finland and suggests ways to improve its current productivity. The work on which this thesis is based was described in five peer-reviewed articles (I V) addressing four specific research questions (SQs) that focus on productivity and cost-competitiveness, automation, capacity utilization, and the quality of planting work. While productivity of mechanized planting is higher than manual methods, it is not yet cost-competitive. However, increasing efficiency by skilled operators and worksite selection make it possible for mechanized planting costs to remain lower than those of excavator spot mounding followed by manual planting. Increasing productivity and reducing operating costs are possible with an effective automatic seedling feeding system, although the Risutec APC is not yet sufficiently developed to reach that goal. Planting machine capacity is underutilized and could be utilized more effective to enhance productivity and cost-efficiency. Technical availability of planting machines in Finland is good, and the quality of mechanized planting work is high. Optimization and integration of the entire mechanized planting chain from the nursery to outplanting is important to minimize total cost. In summary, for mechanized planting to be effective the following criteria must be satisfied: machine reliability; highly-skilled machine operator; suitable worksite; seedling quality, availability, and supply to worksite. In the future, it is important to continue developing new and existing machines to enhance productivity, e.g., by continuously working planting machines.Koneellisen metsänistutuksen kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tutkia koneellista metsänistutusta Suomessa ja etsiä keinoja sen tuottavuuden kehittämiseksi. Väitöskirja koostui viidestä vertaisarvioidusta tieteellisestä julkaisusta (I-V). Näiden pohjalta luotiin neljä osatavoitetta, jotka keskittyvät tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen, automatisointiin, kapasiteetin käyttöön ja koneellisen istutuksen laatuun. Vaikka koneellisen istutuksen tuottavuus on korkeampi kuin käsin istutuksessa, ei se vielä ole kustannustehokkaampaa. Kuitenkin koneellisen istutuksen tehokkuutta on mahdollista nostaa ammattitaitoisilla kuljettajilla ja työkohteiden valinnalla, jolloin on mahdollista päästä kaivinkoneella tehtävää laikkumätästystä ja käsinistutusta matalampiin kustannuksiin. Tuottavuuden nostaminen ja siten käyttökustannuksien pienentäminen on mahdollista tehokkaalla taimien automaattisyöttölaitteella, mutta tutkimuksessa mukana ollut Risutec APC ei vielä tähän tavoitteeseen yltänyt. Istutuskonekapasiteettiä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, jolloin koneellisen istutuksen tuottavuus ja kustannustehokkuus parantuisivat. Koneiden tekninen käyttöaste oli hyvä ja koneellisen istutuksen laatu oli korkea. Optimoimalla ja tehostamalla koko koneellisen metsänuudistamisen ketjua taimitarhalta aina istutukseen saakka voitaisiin minimoida koneellisen istutuksen kokonaiskustannuksia. Jotta koneellinen istutus olisi tehokasta, yhteenvetona voidaan sanoa, että seuraavien kriteereiden täytyy täyttyä: istutuskoneiden täytyy olla toimintavarmoja, kuljettajien ammattitaitoisia, työmaiden sopivia, taimimateriaalin laadukasta ja saatavilla sekä taimihuollon toimia. Tulevaisuudessa on tärkeää jatkaa sekä olemassa olevien istutuskoneiden että kokonaan uusien koneratkaisujen, kuten jatkuvatoimisen istutuskoneen, kehittelyä, joilla saadaan tuottavuutta nostettua.
Avainsanat: maatalous- ja metsätiede
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Mechaniz.pdf 1.697MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot