Affordability of medicines from the pharmaceutical system perspective. Comparative analysis of Finland and New Zealand

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/181219

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Affordability of medicines from the pharmaceutical system perspective. Comparative analysis of Finland and New Zealand
Author: Aaltonen, K
Publisher: Kela
Date: 2017
Language: Englanti
Belongs to series: Studies in social security and health 146
ISBN: 978-952-284-019-6 (print)
978-952-284-020-2 (pdf)
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (print)
2323-7724 (pdf)
URI: http://hdl.handle.net/10138/181219
Abstract: Tutkimuksessa tarkasteltiin lääkekorvausjärjestelmien lääkkeiden saatavuuteen vaikuttavia piirteitä, erityisesti korvattavuuden ehtoja, disinsentiivejä, korvattavaa valikoimaa ja universalismia, suhteessa lääkeomavastuiden jakautumiseen ja hoitojen käyttämättä jättämiseen kustannussyistä. Aineistoina käytettiin tuote- ja hinnastotietoja, kulutustutkimusaineistoa, postikyselyaineistoa ja apteekkien ostorekistereitä. Yhtäläisyydet liittyivät universalismiin ja korvattavuuden ehtoihin. Korvauksia kohdennettiin molemmissa maissa tarpeeseen liittyvillä mekanismeilla, omavastuukaton avulla sekä korvattavuusrajoituksilla. Erot liittyivät valikoimaan ja disinsentiiveihin. Suomessa korvattiin enemmän hoidollisesti toisiaan lähellä olevia vaihtoehtoja ja uusien lääke­innovaatioiden määrä markkinoilla oli laajempi, mutta omavastuutaso korkeampi. Uudessa-Seelannissa kokonaan korvattavia lääkkeitä oli saatavissa useimpiin terveysongelmiin. Korvattava valikoima oli kuitenkin kontrolloidumpi ja sisälsi enemmän vanhempia lääkkeitä. Suomessa omavastuilla oli regressiivisiä vaikutuksia. Pienemmät tulot ja huonompi terveydentila olivat yhteydessä palveluiden käyttämättä jättämiseen kustannussyistä, mikä vastasi aiemmassa kirjallisuudessa Uudesta-Seelannista julkaistuja tuloksia. Omavastuiden jakautumisen perusteella Uudessa-Seelannissa ikääntyneet henkilöt käyttivät vain harvoin muita kuin kokonaan korvattavia lääkkeitä eivätkä korkeat omavastuut olleet yhteydessä potilaan sosioekonomiseen asemaan. Korkeammasta sairastavuudestaan huolimatta maoreilla (alkuperäiskansa) kuitenkin korkeat omavastuut olivat harvinaisempia, ja he myös ostivat vähemmän lääkkeitä eurooppalaistaustaisiin nähden. Kumpikin järjestelmä sisältää riittävyyteen liittyviä heikkouksia ja vahvuuksia eikä kumpikaan kykene täysin suojaamaan potilaita omavastuiden haitallisilta vaikutuksilta. Sosioekonomisten ja etnisten lääkkeiden käyttöön liittyvien erojen syiden ja seurausten selvittäminen vaatii vielä lisää tutkimusta. - Englanninkielinen julkaisu.
Description: 189 s.
Subject: fees and charges
health care costs
cost sharing
pharmaceutical preparations
reimbursement mechanisms
affordability
health insurance
health services accessibility
health equity
Finland
New Zealand
lääkekorvaukset
lääkkeet
lääkehoito
kustannukset
kustannusten jako
omavastuu
korvausjärjestelmät
terveyspalvelut
lääkkeiden saatavuus
eriarvoisuus
Suomi
Uusi-Seelanti
Order price: 30,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia146.pdf 773.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record