”Kaksikenkäisten maailmassa/ olen kumma/ tullut muualta” : Pentti Saarikosken Tiarnia-sarja erityisherkkyyden piirteiden valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704193912
Title: ”Kaksikenkäisten maailmassa/ olen kumma/ tullut muualta” : Pentti Saarikosken Tiarnia-sarja erityisherkkyyden piirteiden valossa
Alternative title: ”Kaksikenkäisten maailmassa olen kumma tullut muualta" : Pentti Saarikosken Tiarnia-sarja erityisherkkyyden piirteiden valossa
Author: Kauranen-Snellman, Anja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704193912
http://hdl.handle.net/10138/181406
Thesis level: master's thesis
Discipline: Inhemsk litteratur
Finnish Literature
kotimainen kirjallisuus
Abstract: Pro gradu-tutkielmani käsittelee Pentti Saarikosken (1937-1983) Tiarnia-sarjaa (Tanssilattia vuorella 1977, Tanssiinkutsu 1980, Hämärän tanssit 1983) erityisherkkyyden valossa. Käytän tutkimukseni teoreettisena taustana Elaine N. Aronin tutkimuksia erityisherkkyydestä. Erityisherkkä ihminen, Highly Sensitive Person, HSP, on ihmistyyppi, jota yhdysvaltalainen psykologian tohtori Elaine N. Aron on tutkinut vuodesta 1991 lähtien. Elaine N. Aronin mukaan erityisherkkyys on periytyvä neurologinen ominaisuus, jota tietyt lapsuuden ja nuoruuden ympäristötekijät ja kokemukset ovat omiaan myös vahvistamaan. (Aron, 1996) Elaine N. Aron luokittelee erityisherkkyyden piirteet neljään pääryhmään. Näitä piirteitä ovat: Depth of processing (syvällinen tiedon prosessointi), Overarousability (kuormittumisalttius), Emotional intensity (vahva eläytymiskyky) ja Sensory sensitivity (tarkka havainnointikyky). Hypoteesini on, että Pentti Saarikoski oli erityisherkkä ja että tuo synnynnäinen neurologinen ominaisuus vaikutti ratkaisevasti hänen elämäänsä ja luovuuteensa; kaikkiin ihmissuhteisiin ja kaikkiin teoksiin. Edelleen, tulkintani mukaan Saarikosken kirjallisessa credossa, Tiarnia-sarjassa tuo ominaisuus näyttäytyy erityisen kirkkaana. Analysoin Tiarnia-sarjaa pääosin neljän erityisherkkyyteen vahvasti liittyvän piirteen kautta: Saarikosken kielen, trilogian runojen ilmaisemien mielentilojen, luonto- ja maisemahavaintojen sekä kreikkalaisen mytologian kautta. Tärkeimpänä omana havaintonani pidän antiikin kirjallisuuden, kreikkalaisen mytologian sekä kuolleiden kielten merkityksen avaamista Saarikosken elämässä ja tuotannossa nimenomaan erityisherkkyyteen liittyvän turvahakuisuuden kautta. Tutkimustani varten haastattelin myös Pentti Saarikosken läheisiä ja omaisia; he vastasivat Elaine N. Aronin (1996) ja Ilse Sandin (2004) laatimiin erityisherkkyyden havaitsemiseksi laadittuihin kysymyssarjoihin pohtien, mitä Pentti Saarikoski olisi mahdollisesti itse niihin vastannut. Haastateltujen analyysit käyvät harvinaisen yksiin; heidän kauttaan piirtyy kuva erityisherkästä kirjailijasta.
Subject: Saarikoski, Pentti
Aron, Elaine N.
Tiarnia-sarja
erityisherkkyys
Minotauros
labyrintti
muinaiskreikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record