Personality and Depression : Relationship Between Five-Factor Personality Traits and Depressive Symptoms

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123843
Title: Personality and Depression : Relationship Between Five-Factor Personality Traits and Depressive Symptoms
Author: Junni, Jussi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123843
http://hdl.handle.net/10138/181438
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Background: Depression is one of the most prevalent disabling mental disorders worldwide. Its relation to the personality of the patient has been a topic of interest both in history and modern research. Understanding the relationship between personality traits and depression will help to develop suitable models of treatment for depression. The Five-Factor Personality Model (FFM, a.k.a. Big Five) is one of the most established scientific personality models, with its traits, namely neuroticism, extraversion, openness, conscientiousness and agreeableness. Connection between neuroticism and depression as well as between extraversion and depression is well known in modern scholarship, but no unambiguous results of connections between other traits and depression exist. High neuroticism seems to function as a risk factor that has a strong connection with Major Depression Episodes, but the moderating effects of the other personality traits are to be studied more deeply. In addition, there have been diverse results whether sex/gender has or has not a trait-independent role in predicting the severity of depression. Aims: Thus, the present study strives for answering the following questions: 1. What is the correlation between individual five-factor personality traits and depression? 2. How does neuroticism trait function as a risk factor for depression? 3. How does sex/gender covariate with the depression? Methods: The data of the present study has been obtained from The Cardiovascular Risk in Young Finns study (Lasten Sepelvaltimotautien Riskitekijät, LASERI). The project has begun in 1980 and its 27-year follow-up was performed in 2007, when five-factor personality traits and depression score were measured as well. Personality traits and the depression score from 1,714 of the original 3,596 subjects were measured with NEO-FFI-M and BDI II. The participants were divided into four groups on the basis of the median values of neuroticism and extraversion traits. Results and conclusions: High neuroticism has a strong connection with depression, but high extraversion has a moderate opposite influence. No connection between the other traits and depression was found. Women tend to have higher scores of depression than men, but the sex influence is mediated by higher neuroticism among women. Further research is needed on possible trait-independent gender influence. Cross-sectional studies based on population data bring forth valuable information about links between gender, personality and depression, but they do not permit possible changes in personality or causal relations to be studied. Therefore, more profound research in longitudinal paradigm is needed.Johdanto: Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä, jotka aiheuttavat työkyvyttömyyttä. Sen suhde persoonallisuuteen on ollut kiinnostuksenkohteena sekä historiassa että modernissa tutkimuksessa. Tieto persoonallisuuspiirteiden ja masennuksen välisestä yhteydestä auttaa kehittämään sopivia malleja masennuksen hoitamiseen. "Viiden suuren" persoonallisuuspiirteen malli (the Five-Factor Personality Model, FFM, ns. Big Five) on yksi vakiintuneimmista persoonallisuusteorioista. Sen mukaan persoonallisuus koostuu viidestä piirteestä – neuroottisuudesta, ekstraversiosta, avoimuudesta, tunnollisuudesta ja myöntyvyydestä. Neuroottisuuden ja ekstraversion yhteys depressioon tunnetaan hyvin nykyisessä tutkimuksessa, mutta muiden piirteiden ja depression yhteydestä ei ole yhdensuuntaisia tuloksia. Korkea neuroottisuus vaikuttaisi olevan masennusjaksojen taustalla oleva riskitekijä, mutta muiden persoonallisuuspiirteiden lieventäviä vaikutuksia tulisi tarkastella syvemmin. Lisäksi on saatu vaihtelevia tuloksia siitä, onko sukupuolella piirteistä riippumatonta vaikutusta masennukseen. Tavoitteet: Käsillä oleva tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1. Mikä on viiden suuren persoonallisuuspiirteen yhteys depressioon? 2. Miten neuroottisuus toimii depression riskitekijänä? 3. Millaista persoonallisuuspiirteistä riippumatonta vaikutusta sukupuolella on depressioon? Menetelmät: Tutkimusaineisto on tuotettu Lasten Sepelvaltimotautien Riskitekijät (LASERI, The Cardiovascular Risk in Young Finns) -hankkeessa, joka on alkanut vuonna 1980. Hankkeen 27. vuoden seuranta toteutettiin vuonna 2007, jolloin osallistujilta mitattiin persoonallisuuspiirteet sekä masennusaste. Tulokset saatiin 1 714 henkilöltä tutkimuksessa alun perin mukana olleilta 3 596 henkilöltä. Persoonallisuuspiirteet mitattiin NEO-FFM-M-testillä ja masennustason mittaamisessa käytettiin BDI II -testiä. Tutkittavat jaettiin neljään ryhmään neuroottisuuden ja ekstraversion mediaaniarvojen perusteella. Tulokset ja johtopäätökset: Korkean neuroottisuuden ja masennuksen välillä on vahva yhteys, mutta korkea ekstraversio vaikuttaa maltillisesti toiseen suuntaan. Muiden persoonallisuuspiirteiden ja masennuksen välillä ei löytynyt yhteyttä. Naisten masennusaste on miesten vastaavaa korkeampi, ja sukupuolen vaikutusta välittää naisten korkeampi neuroottisuus. Siitä, onko sukupuolella persoonallisuudesta riippumatonta vaikutusta, tarvitaan lisää tutkimusta. Väestöaineistoon perustuvat poikkileikkaustutkimukset antavat arvokasta tietoa sukupuolen, persoonallisuuden ja masennuksen välisistä yhteyksistä, mutta ne eivät mahdollista persoonallisuuden mahdollisten muutosten ja kausaalisuhteiden tutkimista. Tämän vuoksi tutkimusta tulee tehdä pitkittäisessä tutkimusasetelmassa.
Subject: personality
depression
melancholy
persoonallisuus
depressio
masennus
Subject (yso): big five -teoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PersonalityAndDepression-JunniJussi-2017.pdf 401.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record