Folaatin, niasiinin, B2- ja B12-vitamiinin pitoisuus kaupallisissa mikrolevävalmisteissa ja laboratorio-olosuhteissa kasvatetuissa mikrolevissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704263967
Title: Folaatin, niasiinin, B2- ja B12-vitamiinin pitoisuus kaupallisissa mikrolevävalmisteissa ja laboratorio-olosuhteissa kasvatetuissa mikrolevissä
Author: Aalto, Sanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704263967
http://hdl.handle.net/10138/181464
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelskemi
Food Chemistry
Elintarvikekemia
Abstract: Mikrolevät ovat lupaavia elintarvike- ja bioteknologian sovellusten raaka-aineita niiden sisältämien ravintoaineiden vuoksi. Mikrolevien B-vitamiineista on olemassa vain vähän tutkimustietoa, joista osa perustuu osittain epätarkkoihin määritysmenetelmiin. Tutkielman kirjallisuusosio käsitteli mikroleviä, niiden analytiikkaa ja vitamiinitaloutta sekä tutkielmassa määritettyjen B-vitamiinien, folaatin, niasiinin, B2- ja B12-vitamiinin rakenteellisia ominaisuuksia, esiintymistä elintarvikkeissa ja analytiikkaa. Tutkielman kokeellisen osion tavoitteena oli tutkia kaupallisia mikrolevävalmisteita (Chlorella sp. ja Arthrospira sp. (spirulina)) ja laboratoriossa kasvatettuja mikroleviä (Euglena gracilis) folaatin, niasiinin, B2- ja B12-vitamiinin lähteenä. B12-, B2-vitamiinin ja niasiinin kokonaispitoisuudet määritettiin jokaiselle vitamiinille erikseen validoidulla nestekromatografisella UHPLC-menetelmällä. Kokonaisfolaattipitoisuus määritettiin mikrobiologisesti ja folaatin eri vitameerit UHPLC-menetelmällä. B12-vitamiinipitoisuus määritettiin UHPLC-menetelmällä ja mikrobiologisesti. Näytteiden B12-vitamiinin ihmiselle aktiivinen muoto varmistettiin massaspektrometrisesti. Niasiinin määritysmenetelmässä käytettiin happohydrolyysiä emäshydrolyysin sijaan. Chlorella-valmisteiden kokonaisfolaattipitoisuudet olivat suuria, mutta E. gracilis -näytteiden mikrobiologisesti määritetyt folaattipitoisuudet olivat jopa 3 kertaa suurempia kuin chlorella-valmisteiden. Spirulina-näytteiden B12-vitamiinipitoisuus oli mikrobiologisesti määritettynä selkeästi suurempi kuin UHPLC-laitteistolla määritetty, mikä johtui mikrobiologisen menetelmän antamasta positiivisesta vasteesta myös vitamiinin ei-aktiiviselle pseudomuodolle. Kaupalliset mikrolevävalmisteet sisälsivät vähemmän B2-vitamiinia kuin E. gracilis -näytteet. Chlorella- ja E. gracilis -näytteiden niasiinipitoisuudet olivat suurempia kuin spirulina-valmisteiden. Kaupalliset mikrolevävalmisteet sisälsivät tutkielman mukaan vaihtelevasti tutkittuja B-vitamiineja. Chlorella-valmisteet olivat erinomaisia folaatin, B12-vitamiinin ja niasiinin lähteitä. Spirulina-valmisteiden B12-pitoisuudesta valtaosa koostui vitamiinin pseudomuodosta – silti spirulina-valmisteiden voitiin todeta olevan kohtuullisen hyviä B12-vitamiinin lähteitä. Laboratoriossa kasvatettu E. gracilis osoittautui keskimääräistä paremmaksi tutkittujen B-vitamiinien lähteeksi kuin chlorella- tai spirulina-valmisteet, mutta sitä ei ole hyväksytty elintarvikekäyttöön – ainakaan vielä.Microalgae are promising raw materials for food- and biotechnology because they contain a lot of proteins, unsaturated fatty acids, pigments, vitamins and minerals. There are few studies on vitamin B in microalgae and some of them are based on partly inaccurate methods. Microalgae in general, analytical methods regarding their analysis and how they use vitamins were discussed in the literature part of this thesis. The structures, chemical properties and occurrence in foods as well as commonly used analytical methods of the vitamins in question were presented. The aim of the experimental part of this thesis was to analyse commercially marketed microalgae supplements (Chlorella sp. and Arthrospira sp. (spirulina)) and laboratory-grown microalga (Euglena gracilis) as potential sources of folate, niacin, vitamin B2 and B12. Contents of vitamin B12, B2 and niacin were analysed using UHPLC method separately validated for each vitamin. The total folate content was analysed microbiologically and folate vitamers by using UHPLC. The vitamin B12 was analysed microbiologically and the active forms of vitamin B12 were confirmed using LC-MS. Acid hydrolysis was used in analysing niacin content. The total folate content in chlorella supplements was of the same order when analysed microbiologically or with UHPLC. Instead, in spirulina supplements the microbiologically analysed total folate content was higher than the total folate content based on the sum of folate vitamers analysed with UHPLC. At most, the total folate content of E. gracilis -sample was 3-fold higher than in commercial microalgae supplements. Especially in spirulina supplements, the vitamin B12 contents were clearly higher when analysed microbiologically than they were when analysed with UHPLC. The difference was most likely due to pseudocobalamin that resembled vitamin B12. On average E. gracilis -samples had higher vitamin B2 content than the commercial supplements. E. gracilis -samples and chlorella supplements contained more niacin than spirulina supplements. According to this thesis, commercially marketed microalgae supplements contained different amounts of vitamin B. Chlorella sp. was proved to be a great source of folate, vitamin B12 and niacin and moderate source of B2. The majority of vitamin B12 in Arthrospira sp. (spirulina) was pseudocobalamin. Despite that, spirulina supplements proved to be a moderate source of vitamin B12. On average, E. gracilis had the highest vitamin B content and it would potentially be an excellent source of vitamin B – if it was accepted for food use.
Subject: chlorella
spirulina
euglena
UHPLC
MBA
microalgae
folate
niacin
riboflavin
vitamin B12
mikrolevä
folaatti
niasiini
riboflaviini
B12-vitamiini


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGradu_SanniAalto_14032017.pdf 1.175Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record