Kuluttajien suhtautuminen kasviproteiinipohjaisiin tuotteisiin : valinnan esteet ja kannustimet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704263952
Title: Kuluttajien suhtautuminen kasviproteiinipohjaisiin tuotteisiin : valinnan esteet ja kannustimet
Author: Parkkinen, Teemu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704263952
http://hdl.handle.net/10138/181474
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, kuinka kuluttajat suhtautuvat uusiin kasviproteiinipohjaisiin tuotteisiin. Selvittämällä kuluttajien asenteita ja uskomuksia kyseistä tuoteryhmää kohtaan saatiin selville minkälaisia esteitä ja kannustimia kuluttajat liittävät näiden tuotteiden valintaan. Kasviproteiinipohjaisilla tuotteilla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa lihaa korvaavia tuotteita, jotka on tuotu markkinoille nimenomaan vaihtoehdoiksi lihalle. Tuotteiden tuli olla myös prosessoitu, markkinoitu, valmistettu ja pakattu vastaavalla tavalla kuin lihatuotteet. Tutkimuksen lähestymistapa oli kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastateltavina oli kymmenen eri-ikäistä kuluttajaa pääkaupunkiseudulta. Haastattelurunko muodostettiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta, joka koostui ostopäätösprosessista, kaupan valikoimanhallinnasta, kuluttajien henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä tuotekohtaisista ominaisuuksista. Tutkimuksen perusteella kasviproteiinipohjaisiin tuotteisiin suhtauduttiin pääosin positiivisesti. Kannustimina tuotteiden valintaan toimivat ennen kaikkea terveyteen, ekologisiin tekijöihin ja eettisiin arvoihin liittyviä tekijöitä. Merkittävä vaikutus oli myös meneillään olevalla kasvisruokatrendillä ja yleisen tietoisuuden kasvulla. Vastaavasti esteitä muodostivat totutut tavat niin ruokavaliossa kuin ruoanlaittotavoissakin. Tuotteiden hinta ja haastateltavien sosiaalinen piiri saattoivat toimia sekä esteenä että kannustimena haastateltavasta riippuen. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä useampia kannustimia haastateltavat tuotteisiin liittivät, sitä todennäköisemmin he olivat niitä kokeilleet tai halukkaita kokeilemaan. Uusien kasviproteiinituotteiden rakenne sai kiitosta ja niiden makuakin pidettiin hyväksyttävänä. Myös tuotteiden valmistamisen helppous ja nopeus sekä raaka-aineiden kotimaisuus koettiin positiivisena ja trendiä vahvistavana tekijänä.
Subject: kasviproteiinituotteet
ruoan valinta
ostopäätösprosessi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record