Yrityskauppa ja ympäristön pilaantuminen : Kaupan kohteen ympäristöriskien hallinta environmental due diligence -tarkastuksella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703303760
Title: Yrityskauppa ja ympäristön pilaantuminen : Kaupan kohteen ympäristöriskien hallinta environmental due diligence -tarkastuksella
Author: Lindroos, Tuomas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703303760
http://hdl.handle.net/10138/181476
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Yrityskaupan onnistumisen varmistamiseksi kaupan kohde tarkastetaan ennen kaupan toteuttamista. Tällainen tarkastaminen vaatii erityisasiantuntemusta ja ostajaosapuoli teettää hyvin yleisesti ulkopuolisilla asiantuntijoilla niin sanotun due diligence -tarkastuksen, jonka tarkoituksena on antaa ostajalle selkeä ja oikea kuva kaupan kohteesta mukaan lukien siihen liittyvistä vastuista ja riskeistä. Viimeisinä vuosikymmeninä tietoisuus ympäristön pilaantumisesta ihmisten ja yritysten toiminnan seurauksena on kasvanut merkittävästi. Samalla tämä on johtanut ympäristönsuojelullisten säädöksien määrän ja niissä toiminnanharjoittajille ja muille tahoille asetettujen erilaisten velvoitteiden ja vastuiden selvään kasvuun. Nykyään merkittävä tarkastettava osa-alue yrityskaupoissa onkin kaupan kohteen ympäristölainsäädännöstä aiheutuvien velvoitteiden noudattamista ja ympäristön pilaantumiseen liittyviä riskejä ja vastuita koskeva tarkastus (environmental due diligence), jäljempänä EDD-tarkastus. Erityisesti ympäristön pilaantumiseen liittyvät riskit ja vastuut voivat osoittautua oikeudellisesti ja taloudellisesti erittäin merkittäviksi, minkä johdosta on tärkeää selvittää ja huomioida ne kaupantekotilanteessa. Tutkielmassa tarkastellaan kuviteltua tilannetta, jossa yrityskaupan kohteena on teollista toimintaa harjoittanut yritys tai yrityksen liiketoiminta. Kaupan kohteen harjoittama toiminta on aiheuttanut tai saattanut aiheuttaa kauppaan sisältyvän kiinteistön/kiinteistöjen maaperän tai pohjaveden pilaantumista ja ympäristövahinkoja kolmansille osapuolille. Selvittääkseen ja varautuakseen kauppaan liittyviin ympäristövastuuriskeihin, teettää kaupan ostajaosapuoli ulkopuolisella asiantuntijayrityksellä kaupan kohteen EDD-tarkastuksen. Tutkielmassa selvitetään, mikä oikeudellinen merkitys EDD-tarkastuksen suorittamisella on yrityskaupan ostajaosapuolelle. EDD-tarkastuksen oikeudellista merkitystä arvioidaan ympäristölainsäädännössä sekä kauppalaissa (355/1987) ja maakaaressa (540/1995) ostajalle asetettujen selonotto- ja tarkastusvelvollisuuksien täyttämisen kannalta. Tutkielmassa selvitetään myös, millaisia yleisiä velvollisuuksia EDD-tarkastuksen toimeksisaajalla on toimeksiantajaansa kohtaan sekä millaisin edellytyksin ja millaisista vahingoista toimeksisaaja voi joutua toimeksiantajaansa kohtaan vahingonkorvausvastuuseen suorittamansa EDD-tarkastuksen perusteella. Lisäksi tutkielmassa arvioidaan EDD-tarkastusta riskienhallintakeinona suhteessa yrityskaupan ostajaosapuolen kaupan kohteeseen liittyviin ympäristöriskeihin.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma_Tuomas Lindroos.pdf 313.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record