Identiteetin ja henkilötietojen suoja rikosoikeudessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Tiittanen, Saara
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703303765
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/181486
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena on tarkastella rikosoikeudellisen järjestelmän antamaa suojaa yksilön identiteetille ja henkilötiedoille tarkastelemalla niiden väärinkäytön kriminalisointia perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän tukemien oikeushyvien näkökulmasta. Tutkimusote on kriittisen lainopin lähtökohdan mukainen, eli tutkielmassa tarkastellaan kriittisesti voimassaolevia rikoslainsäädännön normeja. Kritiikin mittapuut otetaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmästä. Oikeushyvien suojelun periaatteen mukaisesti rikosoikeudellisen järjestelmän avulla voidaan suojata vain hyväksyttäviä oikeushyviä. Oikeushyvät on sääntelyn kriminaalipoliittisen kestävyyden vuoksi pyrittävä palauttamaan perus- ja ihmisoikeuksiin. Henkilökohtaisen identiteetin suojan on katsottu sisältyvän perustuslain yksityiselämän suojaa koskevaan säännökseen. Identiteetin loukkaamattomuus liittyy läheisesti myös yksilön itsemääräämisoikeuteen, eli vapauteen määrätä itsestään ja toimistaan. Tämän lisäksi oikeuden henkilökohtaiseen identiteettiin voidaan katsoa saavan tukea muistakin perusoikeusjärjestelmän säännöksistä, kuten oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Henkilötietojen suoja on varsin vakiintuneesti nähty osana yksityiselämän suojaa, mutta henkilötietojen suoja perus- ja ihmisoikeutena on alkanut saada myös lisääntyvää itsenäistä merkitystä. Identiteetin väärinkäyttö on kriminalisoitu identiteettivarkauden rikossäännöksellä, mutta sen ohella väärinkäyttö voi tulla rangaistavaksi myös muun rikostunnusmerkistön ohella. Henkilötietojen oikeudetonta käsittelyä on kriminalisoitu henkilörekisteririkoksen ja -rikkomuksen säännösten lisäksi usealla muullakin tunnusmerkistöllä. Näiden tunnusmerkistöjen tavoitteena voi kuitenkin olla pääasiallisesti jonkin muun intressin suojelu. Myös identiteettivarkauden säännös suojelee identiteettiä vain tilanteissa, joissa loukkauksesta on aiheutunut tunnusmerkistön mukainen seuraus. Tutkielmassa tutustutaan näiden rikossäännösten sisältöön ja pohditaan rikosoikeudellisen sääntelyn kattavuutta identiteetin ja henkilötietojen oikeushyvien suojelemiseksi perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Oikeushyvien kattavampi suojelu on mahdollista toteuttaa kriminalisoimalla väärinkäyttöä nykyistä laajemmin. Rikosoikeudellisen järjestelmän käyttö on kuitenkin sallittua ainoastaan muusta lainsäädännöstä riippuvien rajoitusperusteiden piirissä. Laajemman kriminalisoinnin oikeutusta pyritään tarkastelemaan kriminalisointiperiaatteiden valossa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Identiteetin ja henkilötietojen suoja rikosoikeudessa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Rikosoikeus fi
dc.subject.discipline Criminal law en
dc.subject.discipline Straffrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703303765

Files in this item

Files Size Format View
tiittanen_pro gradu.pdf 597.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record