Hate Speech Against the Roma in Romania : Discourse Analysis on Three Romanian Newspapers' Internet Forums

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201006152029
Title: Hate Speech Against the Roma in Romania : Discourse Analysis on Three Romanian Newspapers' Internet Forums
Author: Peltonen, Lari Samuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201006152029
http://hdl.handle.net/10138/18163
Thesis level: master's thesis
Abstract: The topic of this study is hate speech against the Roma in Romania, which was studied with the comments posted to three Romanian newspapers’ (Jurnalul National, Evenimentul zilei and Adevarul) Internet forums. This study examines how the history, current situation and demographic factors of the Romanian Roma are discussed in the comments on the Internet forums and what kind of solutions the commentators suggest for the Roma situation that many considered problematic. As the conceptual frame of reference in this study is hate speech that has been elaborated within international and American law, the study focuses on the comments that aim at strengthening the negative stereotypes and inciting violence, characteristics of hate speech. Relating to the subject, the study also touches on the dispute over curbing freedom of speech and defining the limits for forbidden speech. The messages used in the study are from the first half of the year 2009. The method used for collecting the data was Internet-ethnography, a method that applies traditional ethnographic observation to the Internet environment. For analyzing the messages, critical discourse analysis taught by Norman Fairclough was used. The emphasis was laid on the qualities that the commentators gave to the Roma. Two primary 'solutions' to the 'Gypsy problem' in Romania came up from the analysis. According to the comments belonging to the first group, the commentators wanted to change the official Romanian designation of the Roma from ‘rom’ (‘Roma’) to ‘tigan’ (the Romanian equivalent to ‘Gypsy’) so that the Romanians would not be confused with the Roma that many commentators considered highly insulting and problematic for Romanians. The comments of the other group are more characteristic hate speech: in many comments mass destruction of the Roma or forced deportation to India were proposed, from where the Roma started their travels toward Europe some thousand years ago. The comments contained clear references to the mass destructions of the Jews, Roma, homosexuals and political dissidents during the Nazi regime in Germany and the comments in this category, were especially vulgar. Furthermore, according to the 'dirtiness – purity' category of Mary Douglas, the Roma were perceived as an obstacle to the fulfilment of the 'clean' Romania.Tutkielman aihe on romaneihin kohdistuva vihapuhe Romaniassa, mitä on tutkittu kolmen romanialaisen sanomalehden, Jurnalul Nationalin, Evenimentul zilein sekä Adevarulin Internet keskustelupalstoilta kerättyjen kommenttien avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten keskustelupalstojen kommenteissa viitataan Romanian romanien historiaan, nykytilanteeseen sekä demografisiin muuttujiin ja minkälaisia ratkaisuja kommentoijat tarjoavat maan romanivähemmistön tilanteeseen, jonka moni keskustelupalstakirjoittaja kokee ongelmalliseksi. Koska tutkielman käsitteellinen viitekehys on etenkin yhdysvaltalaisen että kansainvälisen oikeuden piirissä kehittynyt vihapuhe, on tutkielmassa keskitytty vihapuheelle ominaisiin kielteisiä stereotypioita vahvistaviin sekä väkivaltaa lietsoviin viesteihin. Aiheeseen liittyen, tutkielmassa sivutaan myös kiistaa sananvapauden rajoittamisesta sekä kielletyn puheen rajoista. Tutkielmassa käytetyt viestit ovat vuoden 2009 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Aineiston keräämisessä käytettiin menetelmänä Internet-etnografiaa, joka on perinteisen etnografisen havainnoinnin soveltamista Internet-ympäristöön. Viestien analysointiin käytettiin kriittistä diskurssianalyysia Norman Fairclough’n oppien mukaan ja keskityttiin niihin ominaisuuksiin, joita keskustelupalstakirjoittelijat antoivat romaneille. Viestien analyysin myötä keskustelupalstakommenteista nousi esiin kaksi 'ratkaisua' Romanian romaniongelmaa varten. Ensimmäisen ratkaisun mukaisissa viesteissä kommentaattorit halusivat muuttaa romanien virallisen romaniankielisen nimen sanasta ’rom’ (’romani’) sanaan tigan (‘mustalaisen’ romanialainen vastine), jotta romanialaisia ei sekoitettaisi romaneihin, minkä moni kommentaattori koki varsin loukkaavaksi ja ongelmalliseksi romanialaisten kannalta. Toisen ryhmän viestit täyttivät selvemmin vihapuheen tunnusmerkit: monessa viestissä toivottiin romanien joukkotuhoa tai pakkosiirtoa Intiaan, josta romanit vaelsivat nykyisen Romanian alueelle arviolta 1300-luvulla. Viestit sisälsivät selviä viittauksia natsi-Saksan aikaisiin juutalaisten, romanien, homoseksuaalien sekä poliittisten toisinajattelijoiden joukkotuhoihin ja etenkin tämän kategorian viesteissä kielenkäyttö oli hyvin alatyylistä. Mary Douglasin 'likaisuus – puhtaus' -kategoriaa mukaillen romanit koettiin 'puhtaan' Romanian toteutumisen esteinä.
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hatespee.pdf 813.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record