Ecological Dumping in a Federal Economy

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Kansantaloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economics en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen sv
dc.contributor.author Magnusson, Roland
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe20061382
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/18293
dc.description.abstract Over the last fifteen years, the connection between free trade and the environment has been the subject of considerable debate. Among other things, it has been proposed that freer trade may harm the environment if it induces national governments to compete by undercutting each others environmental standards. We assess this proposition in a federal economy with free movement of capital and goods, but labour that is immobile. Our analysis shows that if the member states are small, firms perfectly competitive and pollution non-transboundary, the national governments choice of environmental standards coincide with that of the federal government s. However, if the third assumption is relaxed, without cooperation, all states choose less strict standards than the federal government, even if pollution is only partially transboundary. If we assume monopolistically instead of perfectly competitive firms, the result that non-cooperative regulations are federally efficient when pollution is non-transboundary holds no longer. Nonetheless, there is nothing to suggest that environmental policy is less strict under non-cooperation than under cooperation. Intuitively, this is because the choice of emission tax by one country imposes a number externalities on the other. These externalities are partly positive and partly negative. Without assigning values to at least one of the model s parameters, we are not able to say whether the negative or the positive externalities dominate, that is, whether the non-cooperative equilibrium is characterised ecological dumping or not-in-my-back-yard. In the special case of perfectly transboundary pollution, we find that ecological dumping occurs regardless of the choice of values for the model s other parameters. We contribute to the literature in three ways. First, we show that the existence of pollution that spills from one country into another works in favour of ecological dumping both in perfect and in monopolistic product market competition. Second, we show that for ecological dumping to occur, a priori, pollution must be perfectly transboundary if firms are monopolistically competitive, whereas it suffices that pollution is partially transboundary if firms are perfectly competitive. Third, we show that perfect competition, and the standard results associated with it are obtained as a special case of monopolistic competition when the monopolistically competitive firms market power is eliminated. en
dc.description.abstract Sambandet mellan frihandel och miljö har varit under debatt de senaste femton åren. Det har bland annat föreslagits att friare handel kan skada miljön genom att skapa incentiv för nationella regeringar att konkurrera med att sänka sina miljökrav. Vi analyserar detta påstående i en federal ekonomi med fri rörlighet av varor och kapital men inte av arbetare. Vår analys visar att de nationella regeringarnas val av miljökrav sammanfaller med den federala regeringens val då medlemsstaterna är små, konkurrensen mellan företagen är fullständig och föroreningar är icke-gränsöverskridande. Om tredje antagandet inte håller så väljer alla nationella regeringar lägre miljökrav än den federala regeringen trots att föroreningarna skulle vara bara delvis gränsöverskridande. Resultatet att icke-kooperativa miljökrav är federalt effektiva då föroreningar är icke-gränsöverskridande håller inte om vi antar monopolistisk konkurrens istället för fullständig konkurrens mellan företagen. Detta betyder dock inte att de icke-kooperativa miljökraven skulle vara mindre stränga än de kooperativa kraven. Valet av utsläppskatt i ett land skapar ett antal externa effekter på det andra landet. En del av dessa effekter ar positiva och en del negativa. Utan att ge ett specifikt värde åtminstone till ett av parametrarna i modellen är det omöjligt att säga om det är de negativa eller de positiva externa effekterna som dominerar. Om det är de negativa effekterna som dominerar kännetecknas den icke-kooperativa jämvikten av ekologisk dumpning medan om det är de positiva externa effekterna som dominerar så kännetecknas den av inte på min bakgård. Endast då föroreningar är fullständigt gränsöverskridande kan vi vara säkra på att det är de negativa externa effekterna som dominerar. Vi bidrar till litteraturen i tre avseenden. För det första visar vi att förekomsten av gränsöverskridande föreoreningar befrämjar ekologisk dumping både i fullständig konkurrens och i monopolistisk konkurrens. För det andra visar vår analys att för att ekologisk dumping skall förekomma, a priori, så måste utsläppen vara perfekt gränsöverskridande i monopolistisk konkurrens medan det räcker att de är delvis gränsöverskridande i fullständig konkurrens. För det tredje visar vi att fullständig konkurrens kan härledas som ett specialfall av monopolistisk konkurrens då företagens marknadskraft elimineras. sv
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Ecological Dumping in a Federal Economy en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20061382

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ecologic.pdf 801.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record