Macroeconomic indicators in a virtual economy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200805091359
Title: Macroeconomic indicators in a virtual economy
Author: Lehtiniemi, Tuukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Kansantaloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economics
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2008
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200805091359
http://hdl.handle.net/10138/18296
Thesis level: master's thesis
Abstract: In this thesis, I examine the economic systems revolving around production and exchange of virtual property. From my viewpoint, the central forms of virtual property include e.g. virtual items in community sites, and virtual goods and characters in online games. Production of virtual property often requires significant time inputs from the users, and the users also trade it for real money. I treat these economic systems, called virtual economies, as sufficiently separate economies whose macroeconomic properties can be discussed. Particularly, I focus on the question 'Can meaningful macroeconomic indicators be computed for a virtual economy?' The macroeconomic indicators that are investigated in this study are aggregate production and inflation. My approach is to identify relevant principles using which these indicators are computed for national economies, and then transfer the same principles to a virtual economy. The developed aggregate production measure, called Gross User Product (GUP), is defined based on the principles underlying the System of National Accounts (SNA). GUP measures the aggregate economic activities of the users of a virtual economy. The central feature of GUP is that it makes a distinction between production by the users and production by the service they use. The possibility to log potentially all transactions in a virtual economy allows for flexible choice of an inflation measure. Measuring inflation for a virtual economy is, in this sense, easier than for e.g. a national economy. The employed inflation measure is a chained Fischer index, which is computed based on market transaction data of virtual final goods. Both macroeconomic indicators are computed for the virtual economy of EVE Online. The economy of EVE Online consists of production and exchange activities of about 200,000 users, all of who potentially interact with each other. Transaction and production data from the logs of EVE Online is employed in the computations. The previously published research on macroeconomic indicators for a virtual economy has focused on using data collected from real-money trading markets external to the virtual economy. This study shows that virtual economies can be regarded as separate economic systems, and that comprehensive macroeconomic indicators can be computed for them. The employed tools of economics transfer well to the analysis of a virtual economy. The results can be used for e.g. tracking the state of a virtual economy and macroeconomic modeling.Tässä työssä tutkin ns. virtuaaliomaisuuden tuottamiseen ja vaihtamiseen kytkeytyneitä talousjärjestelmiä. Työn kannalta keskeistä virtuaaliomaisuutta ovat mm. virtuaaliset tavarat yhteisöpalveluissa sekä verkkopelien virtuaalihyödykkeet ja pelihahmot. Virtuaaliomaisuuden tuottaminen vaatii usein merkittäviä aikainvestointeja käyttäjiltä, ja siitä käydään myös kauppaa oikealla rahalla. Käsittelen näitä virtuaalitalouksiksi kutsuttuja järjestelmiä siinä määrin erillisinä talouksina, että niiden makrotaloudellisia ominaisuuksia voi tutkia. Tutkimuskysymyksenäni on 'Onko virtuaalitaloudelle mahdollista muodostaa merkityksellisiä makrotalousindikaattoreita?' Valitut makrotalousindikaattorit tässä työssä ovat kokonaistuotanto ja inflaatio. Tutkimukseni lähtökohtana on identifioida sovelluskohteen kannalta oleelliset indikaattoreiden muodostamisen periaatteet ja siirtää kyseiset periaatteet virtuaalitalouden analysointiin. Kehitetty kokonaistuotannon mittari, bruttokäyttäjätuote (Gross User Product, GUP), on johdettu noudattaen kansantalouden tilinpitojärjestelmän periaatteita. Bruttokäyttäjätuote mittaa virtuaalitaloudessa toimivien käyttäjien taloudellista toimeliaisuutta. Bruttokäyttäjätuotteen keskeinen ominaisuus on se, että sen avulla voidaan tehdä ero käyttäjien tekemän ja itse palvelun tekemän tuotannon välillä. Inflaatiomittari voidaan valita suhteellisen vapaasti, sillä virtuaalitaloudessa voidaan tallentaa kaikki tuotteiden vaihtoon liittyvä data keskitetysti. Tässä mielessä inflaation laskeminen on esimerkiksi kansantalouden inflaation laskemista helpompi ongelma. Työssä käytetty inflaatiomittari on ketjutettu Fischerin indeksi, joka pohjautuu virtuaalisten lopputuotteiden vaihtodataan. Työssä lasketaan molemmat määritellyt makrotalousindikaattorit EVE Onlinen virtuaalitaloudelle. EVE Onlinen virtuaalitalous koostuu noin 200 000 käyttäjän tuotanto-, myynti- ja ostopäätöksistä. Indikaattoreiden laskemisessa käytetään vaihto- ja tuotantodataa EVE Onlinen lokitiedostoista. Aiemmin julkaistu tutkimus virtuaalitalouden makrotalousindikaattoreista on enimmäkseen perustunut oikealla rahalla tapahtuvan virtuaalihyödykkeiden kaupankäynnin havainnointiin. Tässä työssä osoitetaan, että virtuaalitalouksia voi käsitellä erillisinä talousjärjestelminä, ja että virtuaalitaloudelle voi muodostaa makrotalousindikaattoreita. Indikaattoreiden pohjana käytetyt kansantaloustieteen menetelmät siirtyvät hyvin virtuaalitalouden analysointiin. Työn tuloksina syntyneitä indikaattoreita voi käyttää esimerkiksi virtuaalitalouden tilan havainnointiin ja makrotaloudellisten mallien muodostamiseen.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
macroeco.pdf 1.114Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record