Kursmanipulation på värdepappersmarknaden

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, juridiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor.author Knuts, Mårten en
dc.date.accessioned 2010-11-11T09:57:11Z
dc.date.available 2010-11-11T09:57:11Z
dc.date.issued 2010-03-27 en
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-855-295-9 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/18367
dc.description.abstract MARKET MANIPULATION IN THE SECURITIES MARKETS The Finnish legal regime against market manipulation, included in the Finnish Securities Market Act, Chapter 5, Section 12, prohibits two systematically diver¬gent types of market manipulation: information-based manipulation, concerning the dissemination of false or misleading information, and market power-based manipulation, concerning other means of price distortion. This dissertation interprets the legal notion of market manipulation itself. It argues that a methodical interpretation as suggested in the thesis must be carried out in order to enhance investor protection, whilst guaranteeing the protection of the rule of law. Part One of the dissertation explores the theoretical backdrop of the regime against market manipulation by analysing the optimal utilisation of empirical facts within the normative framework of legal interpretation. Part Two of the dissertation compares the various competing methods of legal interpretation prevailing in legal contexts that are relevant to market manipulation. By assessing case law from the Finnish Supreme Court, the European Court of Human Rights and the European Court of Justice, three competing methods of legal interpretation are presented. Based on this analysis, a method sui generis is developed as a synthesis of the methods analysed, drawing from the theoretical framework established in Part One. Part Three of the dissertation analyses the concrete legal questions arising in relation to the prohibition against market manipulation by applying the method of legal interpretation constructed above. Various trading techniques and frequently appearing market activities are presented with a view to pinpointing the key legal assessments necessary for determining whether such market activities fall under the prohibition against market manipulation or not. Information-based manipulation and market power-based manipulation are equally addressed, as actual forms of conduct, such as scalping, short selling, wash sales, matched orders, circular trades, marking the close, painting the tape, parking, warehousing, pumping and dumping, trashing and cashing, cornering, and squeezing are analysed. The purpose of this dissertation is to provide interpretative support for the le¬gal analysis of market manipulation. An interpretation which takes into account the methodical analysis presented in the thesis will enhance investor protection by guaranteeing the fair functioning of the securities markets, whilst simultaneously improving the protection of the rule of law. en
dc.description.abstract KURSMANIPULATION PÅ VÄRDEPAPPERSMARKNADEN Denna doktorsavhandling handlar om förbudet mot kursmanipulation. Kursmanipulation som brott är fortfarande rätt okänt bland marknadsaktörer, marknadsövervakare och jurister. Denna doktorsavhandling är den första publicerade monografin om kursmanipulation i Norden och bidrar därför till att förtydliga rättsläget på värdepappersmarknaden. Kursmanipulation indelas i boken i informationsbaserad manipulation och marknadskraftsbaserad manipulation. Informationsbaserad manipulation är att sprida vilseledande information som otillbörligt påverkar prisbildningsmekanismen på värdepappersmarknaden. Marknadskraftsbaserad manipulation är att låsa fast värdepapperskursen vid en konstlad nivå. Båda former av manipulation skadar värdepappersmarknaden. Denna vetenskapliga framställning om kursmanipulation tolkar och systematiserar förbudet mot kursmanipulation i värdepappersmarknadslagen 5:12 §. Detta mynnar ut i konkreta rekommendationer för var gränsen mellan tillåten aktivitet och kursmanipulation bör gå. Här analyseras scalping, short selling, wash sales, matched orders, circular trades, marking the close, painting the tape, parking, warehousing, pumping and dumping, trashing and cashing, cornering samt squeezing. Boken lämpar sig väl för läsare med ett teoretiskt och/eller ett praktiskt intresse för marknadsaktivitet och kursmanipulation. Domare, advokater, åklagare, börsmäklare, daytraders och complice-funktionärer kan utnyttja boken i sin verksamhet. Förbudet mot kursmanipulation på värdepappersmarknaden baserar sig på ett EG-rättsligt direktiv. Boken innehåller därför komparativa avsnitt och är av intresse för jurister och marknadsaktörer i hela Norden. Avhandlingen behandlar även praxis från disciplinnämnderna vid börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. sv
dc.language.iso sv en
dc.publisher Suomalainen Lakimiesyhdistys en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject oikeustiede en
dc.title Kursmanipulation på värdepappersmarknaden sv
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Frände, Dan en
dc.opn Ulväng, Magnus en
dc.type.dcmitype Text en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record