Ruptured Abdominal Aortic and Iliac Artery Aneurysms

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3242-0
Title: Ruptured Abdominal Aortic and Iliac Artery Aneurysms
Alternative title: Vatsa-aortan ja lonkkavaltimoiden aneurysmien repeämät
Author: Laine, Matti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Clinicum
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Clinicum
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Clinicum
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-06-09
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3242-0
http://hdl.handle.net/10138/183813
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Aneurysms of the abdominal aorta (AAA) or the iliac arteries (IAA) are potentially lethal conditions that can be treated with surgical interventions. The recent shift towards endovascular treatment has resulted in lower immediate mortality from elective AAA surgery. Because of the high mortality from ruptured AAA (RAAA), screening programmes have been established in some countries with promising results. The prevalence of AAA, however, has been on the decline, possibly undermining the benefit of screening. We aimed to investigate the population-based mortality from RAAA and the treatment results in Finland, as well as investigate how many of the ruptures could potentially have been prevented by a screening programme. We also aimed to determine the actual size of an AAA or IAA, specifically an internal iliac artery aneurysm (IIAA), when it ruptures. The study period ranged from 2000 up until 2014. Patient data was obtained from the registries of Helsinki and Tampere University Hospitals. The Care Register for Health Care of the Institute for Health and Welfare was used to obtain data regarding the AAA and RAAA treatment for the entire country. Cause-of-death data came from Statistics Finland. Data on ruptured IIAA was collected from 28 hospitals in seven countries. The annual RAAA incidence in Finland was 9.5 per 100 000 inhabitants in 2000-2004 and fell to 6.8 per 100 000 in 2010-2014. The results of surgery improved for both elective and emergency operations. Population-based mortality also decreased, although over half of the RAAA patients still died outside the hospital. The turn-down rate was low compared to many international studies. Screening men for AAA at 65 years of age could theoretically prevent a maximum of 79% of AAA ruptures in men – who constitute over 75% of all RAAA patients. The average AAA size at the time of rupture was 77 mm in men and 71 mm in women. The corresponding IIAA size was 68 mm, with no significant sex-related difference. Population-based mortality of RAAA is declining. Most AAA ruptures occur at well over the 55-mm operative threshold diameter and over the age of 65 years. However, especially among smoking men, rupture at a younger age is not uncommon. IIAA rupture at under 4 cm is rare, and surveillance until this diameter is likely to be safe in most cases. To further lower mortality from RAAA a screening programme would be necessary.Vatsa-aortan ja lonkkavaltimoiden pullistumat eli aneurysmat johtavat revetessään, ilman välitöntä leikkaushoitoa, potilaan kuolemaan. Merkittävimpiä syitä aneurysman kehittymiseen ovat pitkäaikainen tupakointi ja perinnölliset tekijät. Aneurysmat ovat useimmin oireettomia ennen repeämistään. Suonen repeäminen johtaa voimakkaaseen sisäiseen verenvuotoon, johon liittyy tyypillisesti kova vatsakipu ja usein myös tajunnan menetys. Ruotsissa ja Iso-Britanniassa on aloitettu väestötason seulontaohjelma oireettomien aneurysmien löytämiseksi, jotta ne voidaan korjata, ennen repeämistä. Aneurysmien määrä on monessa maassa kääntynyt laskuun johtuen suurelta osin tupakoinnin vähentymisestä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aneurysmarepeämien yleisyyttä Suomessa sekä leikkaushoidon tuloksia vuosina 2000-2014. Lisäksi arvioimme kuinka paljon seulontaohjelmalla voitaisiin enimmillään ehkäistä repeämiä. Tutkimuksessa käytettiin avuksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisteriä ja Tilastokeskuksen kuolisyyrekisteriä sekä Helsingin ja Tampereen yliopistosairaaloiden rekistereitä. Aneurysmarepeämien määrä tutkimusaikana laski selvästi, mutta siitä huolimatta Suomessa tapahtui vielä tutkimuksen loppuvaiheessakin noin 300 repeämää vuosittain. Aneurysmarepeämien yleisyydessä on nähtävissä alueellisia eroja – karkeasti ottaen pohjoiseen ja itään mentäessä repeämien yleisyys kasvaa. Pullistumilla on selvä yhteys myös muihin sydän- ja verisuonisairauksiin, kuten sepelvaltimotautiin, jossa samanlainen alueellinen ero on myös olemassa. Repeämäpotilaista yli 75% oli miehiä ja keski-ikä oli lähes 76 vuotta. Kaikista potilaista 30 vuorokauden kuluessa kuoli yli 70%, joista yli puolet sairaalan ulkopuolella. Sairaalaan saapuneistakin noin 25% rajattiin leikkaushoidon ulkopuolelle. Leikatuista potilaista selvisi noin 60%. Mikäli Suomessa käynnistettäisiin Ruotsin ja Iso-Britannian kaltainen seulontaohjelma, jossa kaikilta 65-vuotialta miehiltä tutkittaisiin vatsa-aortta ultraäänellä pullistumien varalta, voitaisiin enimmillään välttää 79% miesten aneurysmarepeämistä. Ruotsissa pullistumista johtuvien kuolemien määrä on vähentynyt seulonnan myötä puoleen. Miesten seulonta on todettu kustannustehokkaaksi, mutta naisilla aneurysmat ovat niin harvinaisia, että seulonta ei todennäköisesti olisi yhtä hyödyllistä. Vaikka repeämät alle 65 vuoden iässä ovatkin epätavallisia, etenkin tupakoivilla miehillä niitä todetaan nuoremmillakin.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
RUPTURED.pdf 1.750Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record