Outcome of long-term language contact : Transfer of Egyptian phonological features onto Greek in Graeco-Roman Egypt

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-3218-5
Title: Outcome of long-term language contact : Transfer of Egyptian phonological features onto Greek in Graeco-Roman Egypt
Author: Dahlgren, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, Greek language and literature
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-06-03
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-3218-5
http://hdl.handle.net/10138/184140
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In this work I have studied the language contact situation between Egyptian and Greek in Roman period Egypt. I have analysed the language use of a corpus written by Egyptian scribe apprentices, OGN I (Ostraca greci da Narmuthis), rich with nonstandard variation due to the imperfect Greek learning of the young scribes. I concentrated on finding Egyptian phonological influence from the misspellings of the vowels that displayed variation atypical for native language writers. Among the nonstandard features were, for example, underdifferentiation of foreign phonemes, the reduction of word-final vowels, allophonic variation that matched Coptic prosodic rules, and coarticulation of consonants on vowels. All of these linguistic characteristics can be found also in the near-phonetic nonstandard spellings of Greek loanwords in Coptic, which I used as parallel reference material. Studying the similarly phonetically-based orthographic variants in Arabic loanwords in Coptic from a later period gave me information on Coptic vowel qualities, by which I could confirm that most of the nonstandard vowel variation in the texts of OGN I was not related to Greek internal phonological development but Egyptian influence. During the project I began to suspect that there might have been an independent Egyptian Greek variety in existence, similarly to for example Indian English, with transfer features from especially the phonological level of Egyptian. I found enough conclusive evidence of a variety of this type to be able to continue research on it after the doctoral dissertation. In order to be able to obtain knowledge of the spoken level of these languages which are no longer spoken, I used modern phonetic research as my aid, and especially concentrated on loanword phonology. I believe I have found enough evidence of the methods of integration of these loanwords and foreign words into Egyptian to be able to contribute to the ongoing debate about whether loan adaptation is based on the phonological level or the phonetic one. I found evidence of both, quite often working simultaneously.Tutkin väitöskirjassani egyptin ja kreikan välistä kielikontaktitilannetta roomalaisaikaisessa Egyptissä. Analysoin egyptinkielisten kirjurioppilaiden kielenkäyttöä korpuksessa OGN I (Ostraca greci da Narmuthis). Nuorten kirjurien kielenkäytössä on paljon nonstandardia variaatiota johtuen heidän puuttellisesta kreikan osaamisestaan. Keskityin työssäni etsimään egyptin fonologian vaikutusta sellaisista vokaalien kirjoitusvirheistä, joissa oli äidinkielisille kreikankirjoittajille epätyypillistä variaatiota. Epästandardeja piirteitä oli muun muassa vieraiden foneemien alierottelu, sananloppuisen vokaalin redusoituminen, koptin painosääntöjen mukainen allofoninen variaatio ja konsonanttien vaikutus läheisten vokaalien laatuun. Kaikki nämä kielelliset piirteet löytyvät myös lähes foneettisesti kirjoitetuista koptin kreikkalaisten lainasanojen epästandardeista kirjoitusasuista; näitä käytänkin vertailumateriaalina tutkimalleni kreikalle. Tutkin myös samanlaisia foneettispohjaisia kirjoitusvariantteja myöhemmissä koptin arabialaisissa lainasanoissa ja sain niistä tietoa koptin vokaalien laadusta. Saamani tiedon perusteella pystyin vahvistamaan, että suurin osa epästandardista vokaalivariaatiosta OGN I:n teksteissä ei johtunut kreikan sisäisestä fonologisesta kehityksestä, vaan egyptin vaikutuksesta. Projektin aikana aloin aavistella, että Egyptissä on saattanut olla oma kreikan varieteettinsa, jossa olisi ollut siirtovaikutusta erityisesti egyptin fonologiselta tasolta; mahdollista egyptinkreikan varieteettia voisi verrata esimerkiksi intianenglantiin. Löysin varieteetin mahdollisuudesta tarpeeksi todisteita voidakseni jatkaa tutkimusta sen parissa väitöstyöni jälkeen. Käytin modernia foneettista tutkimustietoa hyväkseni saadakseni tietoa tutkimieni kuolleiden kielien puhutusta tasosta; keskityin erityisesti lainasanafonologian tutkimukseen. Uskoakseni löysin tarpeeksi todisteita kreikkalaisten laina- ja vierassanojen integroimismetodeista egyptiin, että voin myötävaikuttaa käynnissä olevaan keskusteluun siitä, perustuuko lainasanojen äidinkieleen mukauttaminen fonologiseen vai foneettiseen tasoon. Löysin todisteita kummastakin, usein toimien yhteisvaikutuksessa.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Outcomeo.pdf 1.708Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record