Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön muuttuminen lastensuojeluilmoituksen jälkeen lastentarhanopettajien sekä luokanopettajien näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Honkanen, Satu
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201705104060
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/184182
dc.description.abstract Studies have shown that cooperation between families and teachers should be a respectful dialogue, focusing on the healthy, growing child. Sometimes, however, various matters impede the success of cooperation, or even interrupt it completely. The purpose of this study was to explore how cooperation with families change after a child welfare notification is filed considering the point of view of kindergarten and class teachers. There were two research questions: (1) How does cooperation with families change after a child welfare notification is filed? - by the point of view of kindergarten teachers (2) How does cooperation with families change after a child welfare notification is filed? by the point of view of class teachers. This research was conducted as qualitative research. Semi-structured interview forms were used to collect data and interviews were answered by three kindergarten teachers and three classroom teachers (n = 6). The data were collected in winter 2017 and content analysis method was used for the analysis of the data. The study results showed that after a child welfare notice was filed there were no important differences in the opinions of both kindergarten and the class teachers regarding changes in cooperation with families. It was evident that the kindergarten and class teachers both considered that cooperation decreased or communication even momentarily stopped completely after the child welfare notification had been filed. However, as time passed of the submission of the child protection notification, cooperation improved and became like the past or even improved compared to the past. en
dc.description.abstract Tutkimuksissa on osoitettu, että yhteistyö perheiden sekä opettajien välillä tulisi olla toista kunnioittavaa vuoropuhelua, jossa keskiössä on hyvinvoiva, kasvava lapsi. Joskus erilaiset asiat kuitenkin hankaloittavat yhteistyön onnistumista tai jopa katkaisevat sen kokonaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia perheiden kanssa tehtävän yhteistyön muuttumista lastensuojeluilmoituksen jälkeen lastentarhanopettajien sekä luokanopettajien näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi: (1) Miten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö muuttuu lastensuojeluilmoituksen tekemisen jälkeen lastentarhanopettajien mielestä? (2) Miten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö muuttuu lastensuojeluilmoituksen tekemisen jälkeen luokanopettajien mielestä? Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena. Tutkimustulokset kerättiin puolistrukturoidun haastattelulomakkeen avulla, johon vastasi kolme lastentarhanopettajaa sekä kolme luokanopettajaa (n=6). Tutkimusaineisto kerättiin talvella 2017 ja aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että lastentarhanopettajien ja luokanopettajien näkemyksien välillä ei ollut suurta eroavaisuutta koskien yhteistyön muuttumista lastensuojeluilmoituksen jälkeen. Selvää oli, että lastentarhanopettajien ja luokanopettajien mielestä yhteistyö muuttui vähäisemmäksi tai kommunikointi jopa loppui hetkellisesti kokonaan lastensuojeluilmoituksen tekemisen jälkeen. Ajan kuluessa lastensuojeluilmoituksesta, yhteistyö kuitenkin palautui samanlaiseksi kuin aiemmin tai jopa parani aiempaan verrattuna. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject lastensuojeluilmoitus fi
dc.subject yhteistyö fi
dc.subject lastentarhanopettajat fi
dc.subject luokanopettajat fi
dc.subject opettajankoulutus fi
dc.title Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön muuttuminen lastensuojeluilmoituksen jälkeen lastentarhanopettajien sekä luokanopettajien näkökulmasta fi
dc.title.alternative The perspective of kindergarten and class teachers- how does cooperation with families change after a child welfare notification is filed en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201705104060

Files in this item

Files Size Format View
HONKANEN_lastensuojeluilmoitus-gradu.pdf 762.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record