Kuvataide & identiteetin tukeminen alakoulussa : kirjallisuuskatsaus nuorisoikäisille suunnattujen kuvataideprojektien kautta syntyneestä suomalaisesta kirjallisuudesta vuosilta 2004–2016

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104051
Title: Kuvataide & identiteetin tukeminen alakoulussa : kirjallisuuskatsaus nuorisoikäisille suunnattujen kuvataideprojektien kautta syntyneestä suomalaisesta kirjallisuudesta vuosilta 2004–2016
Author: Hulmi, Pirjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104051
http://hdl.handle.net/10138/184188
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. According to previous research people construct life stories to achieve an identity. We tell stories about ourselves and those stories become part of me. Narrative understanding evolves and the perception of one's life story and past also changes when one grows older. Identity achievement refers to a sense of continuity and of sameness and of direction in one's life and of feeling of being at home in one's body. We can observe identity development in life choices and commitments. Individuals also come to terms with their culture and vice versa through life narrative. The research questions were: how did different art education books that were related to youth arts projects deal with identity and how did they aim to support identity development through artistic work. My goal is to construct an overall picture of this theme because in my opinion it is possible to support identity formation and well-being at school with the aid of visual art education. Methods. This thesis is a systematic and discretionary review. I selected suitable youth arts projects and literature related to them that were published during last thirteen years. The book material was analysed by content analysis. I also considered how the results of the content analysis could be applied pedagogically. Results and conclusions. The literature that was selected to this literature review emphasized different parts of identity. The formation of identity was supported with the aid of art education, artistic work and self-narration. The objective of art education was to support identity formation, narrative understanding, self-narration and dealing with issues related to identity, self-knowledge, knowing one's cultural background, the experience of belonging, inclusion and recognition, the reflection of shared experiences and the meaning of one's experiences and the reflection of one's choices. On the basis of the results I came to the conclusion that self-narration, self-expression and artistic work support the formation of identity and help a young person to define who one is, where one is going and where does one belong.Tavoitteet. Aiemmissa identiteettiin liittyvissä tutkimuksissa on todettu, että ihminen kertoo ja muokkaa elämäntarinaansa saavuttaakseen identiteetin. Kerromme itsellemme ja toisille tarinoita itsestämme ja niistä tarinoista tulee minä. Narratiivinen ymmärrys itsestä kehittyy ja näkemys elämäntarinasta, menneestä ja kokemusten merkityksestä myös muuttuu ihmisen vanhetessa. Saavutettua identiteettiä kuvaa muun muassa elämys jatkuvuudesta ja samuudesta, tunne elämänsuunnasta ja siitä, että on kotonaan omassa ruumiissaan. Identiteetin saavuttaminen näkyy erityisesti valinnoissa ja sitoutumisessa. Tarinamuotoisen identiteetin avulla ihmiset myös sovittautuvat kulttuuriinsa ja suhteessa toisiinsa. Tutkimusongelmani olivat, miten kuvataideopetukseen soveltuvassa kirjamateriaalissa käsiteltiin ja tuettiin identiteettikehitystä kuvallisen ilmaisun kautta. Tarkoituksenani on rakentaa kokonaiskuva tästä aiheesta, koska mielestäni taiteellisen työskentelyn avulla on mahdollista tukea identiteettikehitystä ja hyvinvointia koulussa. Menetelmät. Kyseessä on harkinnanvarainen kirjallisuuskatsaus, mutta siinä pyritään systemaattisesti kartoittamaan nuorisoikäisille suunnattujen kuvataideprojektien kautta syntynyt suomalainen kirjallisuus vuosilta 2004-2016. Pyrin lisäksi sisällönanalysoimaan kirjamateriaalia laadullisesti tutkimustehtävään liittyvän pedagogisen sovellettavuuden valossa. Tulokset ja johtopäätökset. Katsauksen aineistossa painotettiin identiteetin eri osa-alueita. Identiteettiä tuettiin taidekasvatuksen, taiteellisen työskentelyn ja omasta elämästä kertomisen avulla. Taidekasvatuksen tavoitteena oli tukea identiteetin rakentamista, narratiivista ymmärrystä, kerrontaa sekä identiteettiin liittyvien asioiden käsittelyä, itsetuntemusta, kulttuuristen juurien tuntemusta, kokemusta kuulumisesta, osallisuudesta ja hyväksynnästä sekä jaettujen kokemusten, omien kokemusten merkityksen ja valintojen reflektointia. Mielestäni tutkimuksen tulokset osoittivat, että itseilmaisu ja omaelämäkerrallinen tarinallinen taidetyöskentely tukevat identiteetin rakentamista ja auttavat nuorta pohtimaan sitä, kuka hän on, mihin hän on menossa ja mihin hän kuuluu.
Subject: taide- ja kuvataidekasvatus
identiteetti
tarinamuotoinen identiteetti
kuvataideprojektit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pirjo_Hulmi_pg_2017.pdf 828.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record