Lasten sosiaaliset orientaatiot metsäpäiväkodeissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104057
Title: Lasten sosiaaliset orientaatiot metsäpäiväkodeissa
Author: Vuohensilta, Silja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104057
http://hdl.handle.net/10138/184190
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study is to compare children's actions and social orientations in the forest kindergartens to their actions and social orientations in more commonplace kindergartens. The child's social orientations were studied with the help of Reunamo's (2007) orientation -theory. Reunamo's theory is formed by four orientations: participative, adaptive, dominant and withdrawn orientation. These orientations show how the child acts towards the environment (agency) and how they view their relationships (perception). In this study, the forest kindergartens are kindergartens operating mainly in the forest or in another nature environment. In the forest kindergarten children play and learn outside every day throughout the whole year. Finnish forest kindergartens have connections with Swedish "I ut och Skur" -kindergartens and German adventure education. Prior research has shown connections between forest kindergarten and children's strong self-esteem, social skills, good health, motor skills, close relationship with nature and rich play environment (Bentsen & Jensen, 2012; Fjortoft, 2001; Knight, 2009; Kyttä, 2003; Rickinson, 2004; Tovey, 2007). This is a quantitative study. The data was collected by using systematic observation in three forest kindergarten groups in Southern Finland. There were 18 observation days in the forest kindergartens at 8am-12pm. The collected data was compared with data from a Helsinki University ongoing "Orientation Project", where children's every day activities, feelings, social relationships and involvement in early childhood education have been researched. In the Orientation project the data has been collected in 132 kindergarten groups in Southern Finland using the same method and systematic observation. The data collected for this study and data from the Orientation project was analyzed by using cross tabulation and chi square -test. This study shows that children were more often participative and less often dominant or withdrawn in the forest kindergartens than in the comparison groups. In the forest kindergartens, children's higher participation was connected to more social interaction with others and higher physical activity than in comparison groups.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lasten toimintaa ja sosiaalisia orientaatioita metsäpäiväkodeissa ja tavanomaisemmissa verrokkipäiväkodeissa. Metsäpäiväkoteja tarkastellaan Reunamon (2007) orientaatioteorian ja sosiaalisen orientaation näkökulmasta. Orientaatioteorian mukaan lapsen orientaatio ympäristöön määräytyy kahden tekijän, lapsen näkemyksen ja ympäristöön kohdistuvan muutoksen perusteella. Näitä tekijöitä muuttamalla saadaan neljä sosiaalista orientaatiota: osallistuva, mukautuva, vetäytyvä ja dominoiva. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti metsäpäiväkotimallin yhteyttä osallistuvaan orientaatioon. Metsäpäiväkoti on päiväkotimalli, jossa lapset viettävät päiväkotipäivän ulkona luonnossa joka päivä ympäri vuoden ja toimintaympäristö koostuu luonnonmukaisesta ympäristöstä, luonnon materiaaleista ja yksinkertaisista rakennetuista puitteista. Suomessa toiminnan taustalla on Ruotsista levinnyt "I ut och skur" eli Luonnossa kotonaan -pedagogiikka sekä saksalainen seikkailukasvatus. Metsäpäiväkodissa luonto nähdään monipuolisena toiminta- ja leikkiympäristönä, jolla on positiivisia vaikutuksia lasten luontosuhteen kehittymisen lisäksi motoristen taitojen kehittymiseen, terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja itsetunnon vahvistumiseen. Luonnon leikkiympäristö on rikas ja lasten muokattavissa. (Bentsen & Jensen, 2012; Fjortoft, 2001; Knight, 2009; Kyttä, 2003; Rickinson, 2004; Tovey, 2007.) Tutkimuksessa kerättiin strukturoidulla havainnoinnilla ja systemaattisella otannalla havainnointiaineisto kolmesta eteläsuomalaisesta metsäpäiväkodista 18 päivänä klo 8-12. Saatua metsäpäiväkotiaineistoa verrattiin samalla havainnointimenetelmällä kerättyyn Helsingin yliopiston Orientaatioprojektin aineistoon, jossa on havainnoitu 132 päiväkotiryhmässä 927 päivänä. Metsäpäiväkodeista kertyi havaintoja n=1038 ja verrokkiaineistosta n=25137. Analysointimenetelmänä käytettiin ristiintaulukointia ja khiin neliö -testiä. Tutkimuksessa saatiin selville, että lapset olivat metsäpäiväkodeissa enemmän osallistuvasti orientoituneita ja vähemmän vetäytyneitä ja dominoivia kuin verrokkipäiväkodeissa. Osallistuva sosiaalinen orientaatio oli metsäpäiväkodeissa yhteydessä huomion kiinnittymiseen lapsiryhmään, yhdessäoloon muiden kanssa sekä fyysiseen aktiivisuuteen.
Subject: varhaiskasvatus
sosiaalinen orientaatio
metsäpäiväkoti
luonnossa kotonaan -pedagogiikka
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lasten sosiaali ... päiväkodeissa palautus.pdf 1.291Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record