"Äiti tarjoaa vieläki joskus grillimakkaraa" : Kasvissyöjien kokemuksia omasta ruokavaliosta ympäröivässä yhteisössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104046
Title: "Äiti tarjoaa vieläki joskus grillimakkaraa" : Kasvissyöjien kokemuksia omasta ruokavaliosta ympäröivässä yhteisössä
Author: Keskinen, Jonnamaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104046
http://hdl.handle.net/10138/184195
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. The aim of the study is to research the causes and reasoning for starting vegetarian diet. The research explains how and why one's vegetarianism has begun. In addition, it elaborates on how a vegetarian experiences his or her diet in the surrounding environment. Thirdly, the study focuses on deviations from the vegetarian diet and why and when they occur. The theoretical background of the study is based on the history of vegetarianism and on the consumer food choice model. The research questions are: How and why did the subject's vegetarianism begin? How does a vegetarian experience his or her diet in the surrounding environment? How and why do deviations occur from a vegetarian diet? Methods. The material of the study was collected from two group interviews organised on Facebook. Altogether, thirteen people were involved in the interviews. Eight of them were vegan, three lacto-ovo vegetarians and two lacto vegetarians. Participants were between ages of 23 and 30. Eleven of the entrants were women and two were men. The material was analysed using the content analysis method. Results and conclusions. Fifteen themes stand out from the material. The vegetarianism was usually started in progressive stages. The causes for starting a vegetarian diet are based on ecological matters, ethical matters, animal rights and the individual's health. Usually changing one's diet to vegetarianism was as result of more than one single cause. Family's and friends's opinions are both positive and negative towards one's vegetarian diet. The interviewees are dissatisfied towards the narrow choices of vegetarian meals in restaurants. Also, they criticize the high price level of vegetarian products in food stores. The interviewees agree on the challenges in maintaining the vegetarian diet in social situations (ie. events). But in general, maintaining in the vegetarian diet is seen as easy and effortless. Interviewees are contented towards the diverse variety of vegetarian food options in grocery stores. The deviation to one's vegetarian diet may occur during holidays due to avoidance of conflicts and due to avoidance of food waste. Additionally, an individual may make a deviation to his or her vegetarian diet in case of drugs or stimulants. Many of the interviewees think that deviations to one's vegetarian diet are made using dairy products or eggs but not meat.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia kasvissyönnin aloittamisen syitä. Tutkimuksessa selvitetään, miten ja miksi kasvissyönti on aloitettu. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten kasvissyöjä kokee oman ruokavalionsa ympäröivässä yhteiskunnassa. Kolmantena on tarkoitus saada selville, millaisena poikkeuksen tekeminen ilmenee kasvissyöjän elämässä. Tutkimuksen teoreettinen tausta rakentuu muun muassa kasvissyönnin historiaan, ruoan valinnan malliin sekä erilaisiin näkökulmiin kasvissyönnistä. Tutkimuskysymykset ovat: Miten ja miksi kasvissyönti on aloitettu? Miten kasvissyöjä kokee oman ruokavalionsa ympäröivässä yhteisössä? Millaisena poikkeuksen tekeminen ilmenee kasvissyöjän elämässä? Menetelmät. Aineisto kerättiin kahdella ryhmäkeskustelulla, jotka tapahtuivat Facebookissa. Tutkimukseen osallistui 13 henkilöä, joista vegaaneja on kahdeksan, lakto-ovovegetaristeja kolme ja laktovegetaristeja kaksi. Tutkittavat ovat 23-30-vuotiaita. Naisia osallistui 11 ja miehiä kaksi. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta nousi 15 teemaa. Kasvissyönti aloitettiin useimmiten asteittain. Syyt kasvissyönnin aloittamiseen olivat ekologiset, eettiset, eläinoikeudelliset tai terveydelliset. Monesti useampi syy vaikutti kasvissyönnin aloittamiseen. Läheiset suhtautuivat niin kielteisesti kuin myönteisesti kasvissyöntiin. Tutkittavista osa oli tyytymättömiä ravintoloiden suppeaan kasvisruokavalikoimaan. Kasvipohjaisten tuotteiden hintatasoa myös kritisoitiin. Monet kokivat sosiaalisissa tilanteissa haasteeksi kasvisruokavalion noudattamisen. Kuitenkin, pääosin kasvissyönti koettiin helpoksi ja vaivattomaksi. Tyytyväisiä oltiin kauppojen laajaan ja monipuolistuvaan valikoimaan. Kasvisruokavaliosta poikettiin sosiaalisissa tilanteissa kuten kylässä. Poikkeus saatettiin tehdä myös juhlapäivänä, jotta vältyttäisiin ristiriitatilanteilta. Ruokahävikin välttäminen saattoi myös aiheuttaa poikkeuksen tekemisen. Omasta kasvisruokavaliosta saatettiin poiketa myös nautinto- ja lääkeaineiden osalta. Useat tutkittavat olivat sitä mieltä, että poikkeus koski maitotuotteita tai kananmunaa eikä lihatuotteita.
Subject: poikkeuksen tekeminen ruokavalioon
Subject (yso): kasvissyönti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_keskinen.pdf 2.708Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record