Olipa kerran kestävä käsityö : Kehittämistutkimus tarinallisen verkkomateriaalin luomisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104047
Title: Olipa kerran kestävä käsityö : Kehittämistutkimus tarinallisen verkkomateriaalin luomisesta
Author: Perttula, Janita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104047
http://hdl.handle.net/10138/184196
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Sustainable craft means that you will pay attention to the sustainability of your craft process. Sustainable development is a complex concept and it is not always easy to act in accordance with the sustainable values in our everyday life. The aim of this study was to find out is it possible to create a learning material about sustainable craft by using the method of storytelling. The theoretical framework of the study consists of psychological theories of motivation and what moves people to change their behavior. This study wanted to find out answers to the following questions: What does the term sustainable craft actually mean and what do knitters and other craft-oriented people think it means? How can you use storytelling to create learning material? What do the users of the learning material think about it? The method of this study was a development research. First phase of the study was a systematic literature review. The material of the review was selected with care out of literature dealing with sustainability in crafts and fashion as well as sustainability of consumer behavior. Second phase was a survey study. Group of knitters and other craft-oriented people were asked to answer a questionnaire of a sustainable development in crafts. The third phase was the development phase which included creating the learning material and the usability testing of the created material. The literature review showed that the sustainable craft is a complex concept and there is no simple definition for the term. In different stages of the lifecycle of a product sustainability has different criteria. The survey showed that some aspects of the sustainable craft are well known whereas others are not known almost at all. The learning material was created based on these findings. The usability test showed that storytelling is a good way to learn about sustainability in craftsKestävä käsityö tarkoittaa kestävän kehityksen eri näkökulmien huomioimista käsityössä. Kestävän kehityksen huomioiminen arkisissa valinnoissa ei ole aina yksinkertaista ja ihmisen toiminnan ja arvojen välillä voi esiintyä ristiriitoja. Tutkimuksen alussa tarkastellaan motivaatiopsykologian ja markkinoinnin pohjalta ihmisen toimintaa ja sitä, miten siihen voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten markkinoinnistakin tutulla tarinallisuudella voidaan luoda käsityöharrastajille suunnattu verkkomateriaali kestävästä käsityöstä. Tutkimus pyrki vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaista on kestävä käsityö teoriakirjallisuuden pohjalta ja käsityöharrastajien mielestä? Miten tarinallisuutta hyödyntämällä voidaan luoda oppimateriaalia kestävästä käsityöstä? Miten käsityöharrastajat suhtautuvat tarinallisuuden avulla laadittuun kestävän käsityön oppimateriaaliin? Tutkimus toteutettiin kolmivaiheisena kehittämistutkimuksena. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe, teoreettinen ongelma-analyysi, toteutettiin systemoituna kirjallisuuskatsauksena. Toinen vaihe, empiirinen ongelma-analyysi, oli käsityöharrastajille suunnattu kyselytutkimus. Kehittämisvaihe oli tutkimuksen kolmas vaihe ja siihen sisältyi sekä verkkomateriaalin laatiminen että käytettävyystutkimuksen toteuttaminen. Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että kestävä käsityö on monimutkainen ja vaikeasti määriteltävissä oleva käsite. Käsityötuotteen elinkaaren eri vaiheissa kestävyyteen liittyy erilaisia kriteerejä. Kyselytutkimuksen vastauksista voitiin päätellä, että osa kestävän käsityön näkökulmasta on käsityöharrastajille hyvin tuttuja, kun taas joitain kestävyyden näkökulmia ei osata kovin hyvin yhdistää käsitöiden tekemiseen. Laadittu verkkomateriaali sai käytettävyystutkimuksessa pääosin positiivisen vastaanoton ja tarinallisuus koettiin yleisesti hyväksi lähestymistavaksi kestävän käsityön eri teemoihin.
Subject: kestävä kehitys
Subject (yso): käsityö
käsityötiede
kehittämistutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record