Ikääntyminen ja suunterveys – haaste vai mahdollisuus? : opas ikäihmisen parempaan suunhoitoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104087
Title: Ikääntyminen ja suunterveys – haaste vai mahdollisuus? : opas ikäihmisen parempaan suunhoitoon
Author: Kauhaniemi, Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104087
http://hdl.handle.net/10138/184206
Thesis level: master's thesis
Discipline: Periodontology
Parodontologia
Parodontologi
Abstract: Tämän päivän Suomessa ikääntyneiden suunterveydessä ja terveystottumuksissa on parannettavaa, ja hammashoidon tarve ikäihmisillä on korkea. Monet ikäihmiset kuuluvat suu- ja hammassairauksien riskiryhmään ja suusairaudet yleistyvät ikääntyneen väestön keskuudessa. Jatkossa ikääntyneille tulee järjestää entistä enemmän ja monipuolisempia suunterveydenhuollon palveluja ja painottaa entistä enemmän suusairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaishoitoa. Tämän tutkielman tavoitteena oli tuottaa opas ikääntyneiden suunhoidosta. Tutkielmaan sisällytettiin myös kirjallisuuskatsaus ikääntyneiden suunterveydestä, jonka tarkoituksena oli luoda teoreettista pohjaa tuotettavaa opasta varten. Kirjallisuuskatsaus vastaa pääosin tavoiteltuihin kysymyksiin. Sisällöllisesti myös tuotettu opas vastaa asetettuihin tavoitteisiin. Opas tarjoaa tietoa ikääntymisen tuomista muutoksista suunterveyteen ja antaa käytännön ohjeita ikäihmisen suun omahoitoon. Opas on tarkoitettu sekä ikäihmisen itsensä että hänen hoitoonsa osallistuvien kotihoidon- tai muun hoitohenkilökunnan käyttöön. Tutkielman valmistumishetkellä oppaan julkaisufoorumi jää vielä avoimeksi, ja näin ollen on mahdollista, ettei opas tavoita kohderyhmäänsä.
Subject: oral health
health promotion
aged
ikääntyneet
suunterveys
terveysopas
ennaltaehkäisy
terveyden edistäminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record