Tulkintojen ristitulessa : Kristian Smedsin Tuntematon sotilas teatteri- ja mediaesityksenä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-3237-6
Title: Tulkintojen ristitulessa : Kristian Smedsin Tuntematon sotilas teatteri- ja mediaesityksenä
Author: Pajunen, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-06-09
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-3237-6
http://hdl.handle.net/10138/184724
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This thesis is a case study of The Unknown Soldier (Tuntematon sotilas) by Kristian Smeds. The performance, based on a novel by Väinö Linna (1954), was played at the Finnish National Theatre from 2007 to 2009. My aim is to examine how Smeds’ directing created a performative tension between presenting and representing the well-known war story considered to be one of the most important books in Finnish cultural history. I approach the process of it becoming a national theatrical event as a performative multitude of interpretations. I analyse the elements that affected the event from different points of view, concentrating on the directing and reception. The theoretical framework is based on performance studies and analysis. I examine The Unknown Soldier especially in the context of the theories of performativity. I also use other theories, such as Pierre Bourdieu’s theory of forms of capital and Richard Sennett’s theory of the culture of new capitalism, to connect Smeds’ performance to contemporary society. The concept of collective cultural memory provides a background to understanding the extraordinary status enjoyed by The Unknown Soldier and its adaptations in Finnish culture. The aim of the research is to study the possibilities of a theatre performance with respect to challenging collective memory. I analyse the new interpretations that Smeds brought to the novel, address the media response in relation to the directing and my analysis of it, and raise questions that were left out of the public discussion. Through Smeds’ performance, I also examine the cultural position of The Unknown Soldier in current society. My analysis has three primary points of view. At first, I examine the role of the media in creating an event around this performance. Secondly, I raise the question of how the role of the audience in the performance reflected and embodied the experience of living in a 21st century information society. Thirdly, I examine how the performance was interpreted by the media and how it was discussed. The study shows why the performance was discussed in public and how Smeds’ directing challenged the well-known war narrative for example by depicting on stage a group rape carried out by Finnish soldiers, as well as the mental effects of the war. These topics were not discussed in public – the discussion concentrated on creating a stir around the performance. As well as opening up the case of Smeds´ performance, this research shows how the narrative of The Unknown Soldier has separated itself from the novel and become a partly imaginary construction in Finnish cultural memory. This construction is used separately from the war context and for the purpose of cultural capital and prestige.Väitöskirjani on tapaustutkimus Kristian Smedsin Suomen Kansallisteatteriin ohjaamasta ja sovittamasta Tuntemattomasta sotilaasta (2007–2009). Tutkimustehtäväni on selvittää miten Smedsin ohjaus tuotti performatiivisen jännitteen säilyttämisen ja uudelleen luomisen välille kansallisteoksena pidetyn romaanin uudelleentulkinnalla. Tutkin Smedsin Tuntemattoman sotilaan teatteritapaukseksi muuttumisen prosessia tulkintakokonaisuutena, johon vaikuttivat Linnan romaanin ja teoksen aiempien adaptaatioiden historia. Pyrin erittelemään ja analysoimaan ohjauksen tulkintaan liittyneitä tekijöitä useasta eri näkökulmasta keskittyen teatteritapaukseen sekä ohjauksen että vastaanoton tasolla. Teoreettinen viitekehykseni rakentuu pääosin esitystutkimuksesta ja -analyysista. Tarkastelen teatteritapauksen eri elementtejä etenkin performativiisuuden teorioiden kautta. Hyödynnän myös muita teorioita, kuten Pierre Bourdieun pääomien teoriaa sekä Richard Sennettin teoriaa uuden kapitalismin kulttuurista avatakseni Smedsin teatteritapauksen suhdetta instituutioihin sekä 2000-luvun tietoyhteiskunnassa elämisen kokemukseen. Kollektiivisen kulttuurisen muistin käsite toimii taustakehyksenä Tuntemattoman sotilaan asemalle Suomessa. Tutkimukseni tavoite on tarkastella teatterin mahdollisuuksia kollektiivisen muistiperinteen haastajana. Analysoin millaisia uusia tulkintoja Smeds toi kansallisromaanin käsittelyyn ohjauksessaan. Tarkastelen mediavastaanottoa suhteessa näyttämöteokseen ja sen analyysiin. Nostan myös esiin esityksestä keskustelematta jääneitä teemoja, jotka kuitenkin haastoivat kansallisteoksen asemassa olevan sotakertomuksen. Smedsin uustulkinnan kautta analysoin lisäksi myös Tuntemattoman sotilaan kulttuurista läsnäoloa nyky-yhteiskunnassa. Tutkimukseni analyysiosio jakautuu kolmeen näkökulmaan. Käsittelen ensin median roolia osana tapauksen rakentamisesta Smedsin Tuntemattoman sotilaan ympärille. Toisena tulkintanäkökulmana nostan esiin katsojan roolin hänen ohjauksessaan. Liitän esityksen 2000-luvun kontekstiin ja esitän katsojakokemuksen tarkastelun kautta miten Smedsin ohjauksen katsojakokemus ruumiillisti 2000-luvun tietoyhteiskunnassa elämisen kokemusta. Kolmannessa osiossa analysoin esityksen aiheuttama mediakeskustelua suhteessa etenkin väkivallan näyttämöllistämiseen ja sen aiheuttamiin reaktioihin. Tutkimus esittää syyt teatteritapauksen perusteille sekä uudenlaisen tulkintakontekstin teatterihistoriaan vääjäämättä jäävälle esitykselle. Kristian Smedsin ohjauksen aiheuttaman teatteritapauksen avaamisen lisäksi tutkimukseni osoittaa, että Tuntematon sotilas on muuttunut suomalaisessa kulttuurisessa muistissa alkuperäisteoksesta irralliseksi, osin imaginääriseksi muistirakennelmaksi. Tätä muistirakennelmaa käytetään sotakontekstista erillisenä kulttuurisena pääomana ja arvovaltana.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TULKINTO.pdf 1.323Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record