"Pitääkö pohtia miksi joku käyttää?" Unettomuus ja sen hoito - Apteekkifarmaseuttien näkemyksiä, kokemuksia ja käytäntöjä

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta, Farmakologian ja lääkehoidon osasto fi
dc.contributor Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Pharmacy en
dc.contributor.author Regina, Sirpa fi
dc.date.accessioned 2017-05-29T05:02:28Z
dc.date.available 2017-06-05 fi
dc.date.available 2017-05-29T05:02:28Z
dc.date.issued 2017-06-15 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3248-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/187059
dc.description.abstract The objective of this doctoral dissertation is to present views, experiences and practices mainly related to the working-age insomniac, insomnia, and the treatment of it, as expressed by pharmacists working in Finnish community pharmacies. The specific aim is to investigate whether pharmacists see the pharmacy as having an important role in the initial stages of treating those who experience insomnia and are seeking to cure it. With regard to the self-treatment of insomnia, the study examines the kind of non-pharmacological advice offered by pharmacists when recommending self-care products and whether or not any underlying causes are being discussed with the customer. A further aim is to investigate what kind of pharmaceutical advice pharmacists provide on hypnotics and the kind of practices they employ in dispensing medicine to individual customers. Pharmacists’ views on working-age people who use hypnotics are also explored. The study was conducted as a qualitative cross-sectional study. The participants were pharmacists working at community pharmacies in mainland Finland (n = 188–277). The data was collected from five online surveys carried out in the spring of 2013. The participants were contacted using the mailing lists of the Finnish Pharmacists’ Association’s member organisations. The surveys could be accessed via a link sent by e-mail. The key questions were open-ended so as to obtain in-depth information on the pharmacists’ views, experiences and practices related to the research topic. The data was analysed mainly by using thematic analysis and both deductive and inductive content analysis. SPSS statistical software was also utilised in the analysis process. According to the study, pharmacists did not consider the pharmacy to be an obvious first choice for providing help to those with insomnia. Determining the cause of insomnia was not considered by all pharmacists to be part of their remit, nor did they necessarily even think it was their job to find out why the customer used hypnotics. Pharmacists did not always automatically provide non-pharmacological advice on insomnia in connection with self-care products, and the treatment instructions they provided differed in both quantity and quality. Even for customers buying hypnotics for the first time, the advice related to the possible side effect, addiction, varied greatly from one pharmacist to the another. Customers whose use of hypnotics exceeded the recommended dose also received very different levels of support when collecting their next batch of hypnotics, since the pharmacists had different ways of dealing with this kind of situation. Pharmacists criticised medical doctors for their treatment practices regarding insomnia. The issue generating the most criticism was deviation from the clinical guidelines for treating insomnia. According to this doctoral dissertation, those with insomnia are far from receiving equal treatment when seeking help at a pharmacy. The quality of service received by customers with sleep problems depends on the pharmacist serving them, on the pharmacist’s competence, and on their motivation to collaborate with the customer. On the other hand, the pharmacists’ positive attitude towards non-pharmacological self-care for insomnia creates opportunities for expanding the range of services provided by pharmacies. More and more frequently, the care pathway for those experiencing insomnia could thus start at the pharmacy. This does, however, require that pharmacists receive further training. Some pharmacists also need to obtain a basic knowledge of insomnia treatment as well as information on doctors’ treatment practices for insomnia. en
dc.description.abstract Väitöskirja tuo esiin farmaseuttien näkemyksiä, kokemuksia ja käytäntöjä työikäisten unettomuudesta ja sen hoitamisesta. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat: kokevatko farmaseutit apteekin roolin tärkeänä unettoman aloittaessa hoitopolkuaan, millaista farmaseuttien unettomuuden lääkkeetön neuvonta on ja kartoitetaanko unettomuuden taustoja. Lisäksi selvitettiin, millaisia lääketoimituskäytäntöjä farmaseuteilla on yksittäisessä asiakaspalvelutapauksessa ja minkälaisia ajatuksia heillä on työikäisistä unilääkkeiden käyttäjistä. Tutkimus toteutettiin laadullisena poikittaistutkimuksena. Tiedonantajina olivat manner-Suomessa, avohoidon apteekeissa työskentelevät farmaseutit. Aineisto kerättiin viidellä sähköisellä kyselyllä keväällä 2013. Tämän tutkimuksen mukaan farmaseutit eivät koe apteekkia unettoman itseoikeutettuna ensisijaisena avuntarjoajana. Unettomuuden syyn kartoittaminen ei kuulu kaikkien farmaseuttien työrutiineihin, eikä syyn selvittämistä unilääkettä käyttävän asiakkaan kohdalla edes pidetä välttämättä farmaseutin tehtävänä. Unettomuuden lääkkeetön neuvonta ei ole aina itsestään selvää apteekin itsehoitopuolella. Farmaseuttien välillä on eroja heidän antamissaan hoito-ohjeissa niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Myös unilääkettä ensimmäistä kertaa ostavan asiakkaan unilääkkeen mahdolliseen haittavaikutukseen, riippuvuuteen, liittyvä lääkeneuvonta on hyvin vaihtelevaa. Unilääkkeitä annosohjetta enemmän käyttäneet asiakkaat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa noutaessaan seuraavaa unilääke-eräänsä, koska farmaseuteilla on erilaisia tapoja toimia näissä tapauksissa. Farmaseutit myös kritisoivat lääkäreitä näiden unettomuuden hoitokäytäntöjen vuoksi. Arvostelua aiheuttaa etenkin poikkeaminen unettomuuden hoitosuosituksista. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että unettomat ovat keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa asioidessaan apteekeissa unettomuuden vuoksi. Unettoman asiakkaan saama palvelun laatu riippuu häntä palvelevan farmaseutin osaamisesta ja motivaatiosta. Toisaalta farmaseuttien myönteinen suhtautuminen unettomuuden lääkkeettömään itsehoitoon luo mahdollisuuksia apteekkien palvelutarjonnan laajentamiseen. Unettoman hoitopolku voisi siten alkaa yhä useammin apteekista. Tämä edellyttää kuitenkin farmaseuttien lisäkouluttautumista. Osa farmaseuteista tarvitsee koulutusta myös unettomuuden hoidon perustiedoista ja tietoa lääkäreiden unettomuuden hoitokäytännöistä. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3247-5 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject fi
dc.title "Pitääkö pohtia miksi joku käyttää?" Unettomuus ja sen hoito - Apteekkifarmaseuttien näkemyksiä, kokemuksia ja käytäntöjä fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Airaksinen, Marja fi
dc.ths Pohjanoksa-Mäntylä, Marika fi
dc.opn Liira, Helena fi
dc.type.dcmitype Text fi

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
PITAAKOP.pdf 2.261MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot