Kaikissa ruumiissani kannan kuolemaa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/187582
Julkaisun nimi: Kaikissa ruumiissani kannan kuolemaa
Tekijä: Tuulasjärvi, Henri
Muu tekijä: Teatterikorkeakoulu, Ohjauksen koulutusohjelma
Opinnäytteen taso: Maisterin opinnäytetyö
Tiivistelmä: Tämä maisterin kirjallinen opinnäytetyöni Kaikissa ruumiissani kannan kuolemaa sisältää viisi lukua: 1. Johdanto, 2. Mysteeri, 3. Sanat, 4. Ikoni sekä 5. Testamentti. Ensimmäinen luku Johdanto käsittää johdannon, saatteen sekä kiitokset. Avaan johdannossa sitä maastoa, jossa olen liikkunut noin vuoden verran kirjoittaessani maisterin kirjallista opinnäytetyötä. Luvussa päädyn siihen, että Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa opiskellessani olen käsitellyt taiteellisissa töissäni usein kuolemaa. Toisessa luvussa Mysteeri pyrin vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä minulle on taide? Entä taiteilijana oleminen? Miksi koen taiteen ja taiteen tekemisen merkitykselliseksi itselleni? Miten paikannan oman tekijyyteni esittävän taiteen ja teatterin kontekstissa? Kolmas luku Sanat sisältää lyhyen alustuksen sekä kaksi tekstiä: I ja II. Nämä tekstit kytkeytyvät sanojen omuuteen, kokemuksellisuuteen ja ruumiillisuuteen. Kolmas luku nojaa filosofi Tere Vadénin teoksen Ajo ja jälki esseeseen Sitten, kun piilopaikkoja ei enää ole. Neljännessä luvussa Ikoni etsin vastausta kysymykseen: Miksi minua koskettaa Mirkka Rekola? Tässä luvussa käsittelen myös suhdettani kirjoittamiseen, joka tulkintani mukaan on traumatisoitunut. Suhteeni sanoihin muodostuu siten rikkinäisen puhelimen kautta. Päädyn tulkintaan, jonka mukaan Mirkka Rekolan kirjallinen tuotanto ja ajattelun filosofia ovat olleet pirstaloituneen sanavarastoni sekä maailmankuvani kokoontumisen paikka. Luvun lopuksi teen päätelmän siitä, miten kuolema kytkee minut kiinni sekä elämääni että taiteen tekemiseen. Viimeinen luku Testamentti sisältää alustuksen sekä tekstin HT. Kyseinen teksti on polylogi, joka tekee irtioton kirjallisesta opinnäytetyöstäni. Päädyn luvussa ja samalla tässä maisterin kirjallisessa opinnäytetyössäni lopputulokseen, joka kattaa kaiken työni: mulla on vaan henkilökohtaisuuteni / ja siitä käsin mä tahdon elää / ja olla taiteilija.
URI: http://hdl.handle.net/10138/187582
Päiväys: 2017
Avainsanat: henkilökohtaisuus
ikoni
mysteeri
Asiasanat (ysa): elämä
kuolema
sanat
testamentti
taide
teatteri
taiteilijuus
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
O Henri Tuulasjärvi 2017.pdf 884.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot