Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa : Loppuraportti työsuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankkeesta, Hankenumero 115 196

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/188823

Citation

Kerosuo , H , Paavola , S , Miettinen , R & Mäki , T 2017 , Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa : Loppuraportti työsuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankkeesta, Hankenumero 115 196 . Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden tiedekunta , Helsinki . < https://www.tsr.fi/documents/20181/40645/115196_loppuraportti/009539de-d32f-43c5-98a8-532287f3b935 >

Title: Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa : Loppuraportti työsuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankkeesta, Hankenumero 115 196
Author: Kerosuo, Hannele; Paavola, Sami; Miettinen, Reijo; Mäki, Tarja
Contributor organization: Käyttäytymistieteet
Tutkimusryhmä Yrjö Engeström
Tutkimusryhmä Reijo Miettinen
Toiminnan, kehityksen ja oppimisen yksikkö (CRADLE)
Kasvatustieteiden osasto
Kasvatustieteen koulutus
Learning, Culture & Interventions (LECI)
Publisher: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden tiedekunta
Date: 2017-01-17
Language: fin
Number of pages: 68
ISBN: 978-951-51-2867-6
978-951-51-2895-9
URI: http://hdl.handle.net/10138/188823
Abstract: Tietomallien laajeneva käyttö vaatii johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin kehittämistä rakennushankkeissa. Tutkimushankkeessa selvitettiin millä eri tavoilla ja kenen toimesta tietomallintamista johdetaan ja koordinoidaan rakennushankkeissa, millä eri tavoin tietomallintamista käytetään ja hyödynnetään kiinteistöjen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa, miten tietomallien tuottamisesta ja käytöstä sovitaan hankkeen eri vaiheissa ja millä eri tavoin tietomallintamisen johtamista, organisointia ja koordinointia voidaan tukea erilaisten yhteistyömallien avulla? Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja menetelmä perustuvat toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen. Tutkimusta varten haastateltiin alan asiantuntijoita (44 haastattelua) ja havainnoitiin rakennushankkeiden kokoustyöskentelyä (11 kokousta). Hankkeen tuloksena on syntynyt uutta tietoa tietomallintamisen johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin uusista tehtävistä, käytännöistä ja yhteistyömuodoista. Tutkimuksessa tunnistettiin tilaajan tietomallikoordinaattorin, suunnitteluryhmän tietomallikoordinaattorin ja erityisalaa edustavan tietomallivastaavan tehtävät. Tilaajan tietomallikoordinaattori tukee tilaajan tehtävää valvomalla tilaajan etua ja hoitamalla tilaajan vastuuseen liittyvä tehtäviä rakennushankkeessa Suunnitteluryhmän tietomallikoordinaattori ohjaa, tukee ja valvoo tietomallinnusta suunnitteluryhmän tasolla. Suunnittelualan tietomallivastaava vastaa yrityksen sisäisestä tietomallintamisen ohjauksesta ja valvonnasta suunnittelualan suhteen. Johtamisen, ohjauksen ja koordinoinnin tehtävien teko voidaan organisoida eri tavoin hankkeissa. Tietomallintamisen johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin jännitteet liittyvät päätösvaltaan, pääsuunnittelijan toimimiseen tietomallikoordinaattorina ja suunnittelualan osaamisen ja tietomalliosaamisen väliseen jännitteeseen. Kaikille toimijoille yhteisen, yhden tietomallin käyttö rakennuksen elinkaaren aikana on epärealistista. Tällä hetkellä tietojärjestelmien integraatio tapahtuu nykyisten tietoinfrastruktuurien puitteissa. Osittainen, askeleittain etenevä tietomallien ja tietoinfrastruktuurin linkitys ja integrointi voisi olla mahdollinen tapa edetä. Tämä edellyttää, että eri käyttäjäryhmät, mukaan lukien loppukäyttäjät saadaan mukaan tietotarpeiden määrittelyyn ja tietomallintamisesta löytyy etuja käyttäjille. Tarvitaan myös uudenlaisia ohjelmistoja ja palveluja tietomalleihin liittyen.
Subject: 516 Kasvatustieteet
johtaminen
organisointi
koordinointi
yhteistyo
Kehittävä työntutkimus
212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
tietomallien käyttö
rakennushanke
Rights: cc_by
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
009539de_d32f_43c5_98a8_532287f3b935.pdf 496.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record