Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely Suomessa ja Tanskassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biological and Environmental Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Institutionen för bio- och miljövetenskaper sv
dc.contributor.author Huhtinen, Kaarina
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe20061349
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/18932
dc.description.abstract The aim of this thesis is to explain how Finland and Denmark have implemented the EC directive of Environmental Impact Assessment (EIA). Requirements of EIA in Denmark are a part of the Planning Act. In Finland EIA requirements are implemented through separate EIA legislation. The Danish EIA process is more openly political: final decisions of projects are made by politicians. Besides, decisions can be appealed to The National Protection Board of Appeal which has members from all political parties. In Finland the environmental permit decisions are made by the competent authority and decisions are appealed to the Administrative Courts. Decision-making procedures differ in these two countries. In Denmark, the final alternative of a project is chosen already in the EIA process, whereas in Finland the project can alter after EIA process before the permit decision. In the Finnish EIA procedure the developer is responsible for preparing the Environmental Impact Statement (EIS), but in Denmark the responsible actor is the regional authority. Yet, in practice, it's often the developer who prepares the EIS. What the law requires and how things are in practice differ more in Denmark than in Finland. In this study EIA is examined from the perspective of Planning theories. Communicativeness is one of the core elements of EIA. Still, in both countries examined, filling the minimum requirements of EIA legislation doesn't guarantee communicative planning. However, single cases can be communicative. At first there was no need and also no eagerness either to concentrate on the communicative side of EIA process in Denmark. Denmark has developed further participation and communicativeness in the field of urban planning. EIA has changed the participation practices of planning in Finland. Attempts to avoid EIA are a problem in both countries. It means that the public suffers form inadequate information of projects and the combined effects of projects are not evaluated. Important decisions are made before the EIA-phase. There s much pressure on the strategic environmental impact assessment of plans and programmes. There s a reform coming for animal husbandry projects, because they are the most typical EIA projects in Denmark. EIA in Finland could also be developed through examining different types of projects. The objectives of EIA and strategic environmental assessment in different sectors should be clarified. en
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan, miten Suomi ja Tanska ovat kansallisessa lainsäädännössä soveltaneet EY:n YVA-direktiiviä. Suomessa on voimassa erillinen YVA-laki, Tanskassa YVA-säädökset on sisällytetty maankäytön suunnittelulakiin. Tanskassa YVAn poliittisuus on enemmän aukikirjoitettu prosessiin: päätöksen tekevät poliitikot ja valitukset osoitetaan pääosin poliitikoista muodostuvalle lautakunnalle. Suomessa ympäristölupapäätökset ovat viranomaisten hallintopäätöksiä ja niistä valitetaan hallinto-oikeuteen. Tanskassa YVAsta tehdään päätös, joten toteutusvaihtoehto lyödään eri tavalla lukkoon kuin Suomessa, sillä Suomessa hanke voi muotoutua vielä YVAn jälkeen ympäristölupaprosessissa. Suomessa hankkeesta vastaava on vastuussa YVAn tekemisestä, Tanskassa alueviranomainen, tosin käytännössä myös hankkeesta vastaava. Tanskassa lain vaatimukset ja käytäntö eroavat toisistaan enemmän kuin Suomessa. Tutkielmassa YVA-menettelyä lähestytään suunnitteluteorioiden näkökulmasta. Vuorovaikutteisuus on yksi keskeisimpiä YVA-menettelyn tavoitteita. Molemmissa maissa lainsäädäntö on kuitenkin niin väljää, että minimivaatimusten täyttäminen ei takaa kommunikatiivista suunnittelua. Yksittäiset tapaukset voivat silti toteuttaa kommunikatiivisuutta. Tanskassa YVA-direktiivin soveltamisessa ei ollut tarvetta, eikä aluksi myöskään halukkuutta, erityisesti vuorovaikutteisuuden painottamiseen. Tanskassa vuorovaikutteisuutta on kehitetty kaupunkisuunnittelun yhteydessä. Suomessa YVA on muuttanut suunnittelun osallistumiskäytäntöjä. YVA-velvollisuuden kiertämistä hankkeita pienentämällä tai muuttamalla tapahtuu molemmissa maissa. Tällöin yleisön tiedonsaanti hankkeista vähenee ja hankkeiden yhteisvaikutukset saattavat jäädä arvioimatta. Myös päätösten tekeminen ennen hanke-YVAa on ongelma molemmissa maissa, siksi suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiin kohdistuu suuria odotuksia. Tanskassa uudistetaan parhaillaan YVAa eläintenpitohankkeiden kohdalla, sillä ne ovat yleisin YVA-hanketyyppi. Myös Suomessa voisi YVAa lähestyä eri hanketyyppien YVAn tarkastelun kautta. Eri sektoreilla tulisi selventää suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin ja hankkeiden vaikutusten arvioinnin tarkoitusta ja työnjakoa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely Suomessa ja Tanskassa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Environmental Protection Science en
dc.subject.discipline Ympäristönsuojelutiede fi
dc.subject.discipline Miljövårdsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20061349

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hankkeid.pdf 427.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record