Sähköntuotannon ulottuvuuksia : aineistolähtöinen malli olennaisista yhteyksistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20031656
Title: Sähköntuotannon ulottuvuuksia : aineistolähtöinen malli olennaisista yhteyksistä
Author: Kiviluoma, Juha
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Limnology and Environmental Protection
Helsingfors universitet, Agrikultur forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för limnologi och miljövård
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2003
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20031656
http://hdl.handle.net/10138/18936
Thesis level: master's thesis
Discipline: Environmental Protection Science
Ympäristönsuojelutiede
Miljövårdsvetenskap
Abstract: Työn tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva sähköjärjestelmän sisäisistä ja ulkoisista vuorovaikutussuhteista. Sähköntuotantoa tarkasteltiin ympäristöönsä kytkeytyvänä systeeminä tieteidenvälisestä näkökulmasta. Tätä tarkoitusta varten rakennettiin menetelmä laajan kokonaisuuden hahmottamiseksi ja sovellettiin sitä sähköntuotannon alalle. Menetelmäperustuu grounded theoryyn ja systeemiajatteluun: Aineisto kerättiin ja luokiteltiin grounded theorya soveltaen. Systeemiajattelua käytettiin aineiston analyysissä ja aihealuetta kuvaavien mallien luomisessa. Aineisto kerättiin haastattelemalla sähköntuotannon ja -kulutuksen asiantuntijoita. Sen pohjalta rakennettiin useita alamalleja kuvaamaan sähköntuotantokompleksin osajärjestelmiä sekä näitä yhdistävä päämalli. Alamallien aihealueiksi muodostuivat tekninen sähköjärjestelmä, sähköjärjestelmän talous, sähkönsäästö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ympäristö sekä tuotantorakenteen uusiminen. Lisäksi työssä esitettiin aineistosta nousseita kriteerejä hyvälle sähköjärjestelmälle ja sähköjärjestelmään liittyviä toimijoita. Mallien yhteydessä käsiteltiin myöseri tuotantomuotojen ominaisuuksia. Työn tuloksia tarkasteltiin kriittisesti kirjallisuuden valossa ja arvioitiin luotujen mallien sovellettavuutta. Malleja on mahdollista hyödyntää tieteenalarajoja ylittävän energiatutkimuksen jäsentäjänä sekä arvioitaessa kestävämmän energiapolitiikan edellytyksiä järjestelmätasolla.
Subject: grounded theory
sähköntuotanto
sähkönkulutus
tieteidenvälisyys
monitieteisyys
systeemiajattelu
energiapolitiikka
sähköntuotantokompleksi
aineistolähtöinen malli
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tiiviste.pdf 6.726Kb PDF View/Open
sahkontu.pdf 465.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record