Perioperative stress in dogs : Different aspects of manifestation and characteristics with medetomidine and acepromazine preanaesthetic medication

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2975-7
Title: Perioperative stress in dogs : Different aspects of manifestation and characteristics with medetomidine and acepromazine preanaesthetic medication
Author: Väisänen, Misse
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Veterinary Sciences, Farmacology and Toxicology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2006-03-24
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2975-7
http://hdl.handle.net/10138/18975
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The series of investigations presented in this thesis examined different aspects of the manifestation of perioperative stress in client-owned dogs and compared the influences of two preanaesthetic medications. Data were obtained from 43 overtly healthy dogs that underwent ovariohysterectomy following preanaesthetic administration of medetomidine and butorphanol (MED) or acepromazine and butorphanol (ACE) (Study 1) and from 96 dogs that were recovering from day-case soft-tissue operations at home (Study 2; data obtained using owner-completed questionnaires). The results indicated better abilities to attenuate perioperative neurohumoral arousal with MED preanaesthetic administration, but no significant differences were detected for the two treatment groups in the incidence of VPCs or in the inflammatory responses. The different physiological states were especially apparent during the early postoperative recovey, but were not reflected in the simultaneous behavioural observations. Overall, the correlations among the different hormonal measures and among plasma catecholamines and heart rates were weak, but the time-related associations increased in their strength during the early postoperative phase. The indices of efferent cardiac vagal activity showed consistent correlations with the heart rate data and the nonlinear measures of HRV seemed to complement the evaluation of beat-to-beat interval behaviour. Among hospitalised dogs, signs indicative of preoperative emotional arousal were frequently encountered, but marked differences existed between individual animals with respect to the level of overall activity. Animal s preoperative physiological or behavioural states provided only minor indications of its characteristics at later time points of observation. As reported by animal owners, various aspects of behaviour were altered during the period of postsurgical recovery and the behavioural symptoms were influenced by the type of operation and owner-rated animal pain. Altogether, the results underline the multi-faceted nature of perioperative stress responses in dogs and the value of using multiple observations for more complete evaluations. The clinical significance of the different effects on perioperative neurohumoral arousal with medetomidine and acepromazine preanaesthetic administration still needs to be determined and better indices to evaluate the characteristics of preoperative arousal are required. Owner-completed observations seem valuable in the assessment of the characteristics of later postsurgical recovery and could be used in future investigations when defining clinically-relevant milestones for postoperative recovery in client-owned dogs.Leikkaukseen liittyvä stressi koiralla tutkimuksia sen eri ilmenemismuodoista ja kahden eri esilääkkeen vaikutuksista Tutkimuksen taustaa: Nykypäivänä moni lemmikkieläin joutuu elämänsä aikana läpikäymään nukutuksen ja leikkausoperaation. Syynä tähän voivat esimerkiksi olla sairauden hoito tai ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Leikkaukseen ja nukutukseen liittyy monia tekijöitä, jotka aiheuttavat potilaalle stressiä. Stressi voi ilmentyä pelkotiloina, ahdistuksena sekä fyysisinä oireina. Leikkaukseen liittyvä stressi voi osaltaan edesauttaa komplikaatioiden syntymistä; eläimen kokeman stressin minimoiminen on edelleen tärkeä osa laadukasta hoitotyötä. Eri lääkeaineilla on todettu olevan erilaisia kykyjä vaikuttaa leikkausten yhteydessä syntyvän stressireaktion laatuun. Eläimillä stressin olemassaoloa on vaikea varmuudella todentaa, eikä leikkaukseen liittyvästä stressistä koirilla ole olemassa kattavaa tietoa. Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa koirapotilaan kokemasta stressistä tavanomaisten leikkausten yhteydessä sekä vertailla kahden eri yleisesti käytetyn esilääkkeen, medetomidiinin ja asepromatsiinin, vaikutuksia. Tutkimuksen tulokset ja merkitys: Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittivat erilaisen stressireaktion syntymisen medetomidiini- ja asepromatsiini- esilääkityillä koirilla. Medetomidiini -esilääkitys vähensi veressä kiertävien stressihormonien määrää, verrattuna asepromatsiiniin. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että eläimen erilainen fyysinen aktiivisuus leikkausta edeltävänä aikana ei välttämättä ole suorassa yhteydessä yleisen stressitason kanssa, ja että niin sanotut passiiviset koirat saattavat erityisesti edustaa sellaista ryhmää eläimiä, joiden leikkauksen yhteydessä kokemasta stressistä tulisi saada lisää tietoa. Tutkimukset koirapotilaan käytöksestä leikkauksen jälkeen toivat esille useita oireita, kuten muutoksia sosiaalisessa käyttäytymisessä ja yleisessä aktiivisuudessa, joiden todentaminen olisi tärkeää toipumisen laatua arvioitaessa. Tulokset osoittivat edelleen, että leikkaukseen liittyvä stressi saa koirapotilaalla monenlaisia ilmenemismuotoja, ja että erityisesti aika juuri leikkauksen päätyttyä edustaa ajanjaksoa, jossa lääkeaineiden vaikutuksia tulisi kriittisesti arvioida. Yhteenvetona voidaan todeta, että väitöstutkimuksen tulokset tuottivat tärkeää tietoa leikkaukseen liittyvän stressin eri ilmenemismuodoista koirapotilaalla, jota voidaan edelleen hyödyntää jokapäiväisessä eläinlääkärin työssä potilaiden hoitoa kehitettäessä. Tutkimuksen tulokset antavat myös tärkeitä suuntaviivoja tulevaisuuden tutkimustyölle, jonka avulla tietoa leikkaukseen liittyvästä stressistä ja sen ehkäisemisestä koirilla voidaan entisestään syventää.
Subject: eläinlääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
perioper.pdf 868.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record