Listeria monocytogenes in fish farming and processing

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3440-8
Title: Listeria monocytogenes in fish farming and processing
Author: Miettinen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food and Environmental Hygiene
VTT
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2006-11-11
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3440-8
http://hdl.handle.net/10138/18998
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Contamination of fish products with Listeria monocytogenes, a bacterium causing listeriosis, presents a risk to consumer health. To better control this, the present study investigated the prevalence and sources of L. monocytogenes in different stages of fish production chain as well as the effects of a pasteurisation method on rainbow trout roe products. Farmed rainbow trout from different fish farms were found to contain L. monocytogenes at an average rate of 9%. L. monocytogenes prevalence varied greatly among fish farms from 0 to 75%. The bacterium occurred almost exclusively in the gills (96%) and only sporadically in the skin and viscera. Special effort should be focused on the isolation and removal of rainbow trout gills before L. monocytogenes contamination spreads further. The main L. monocytogenes contamination sources in the studied fish farm were the brook and river waters, as well as other runoff waters from environment. Rainy weather conditions were found to increase the probability of finding L. monocytogenes in the fish farm environment. The fish farm did not spread L. monocytogenes contamination, but suffered contamination from environmental sources. L. monocytogenes appeared on cleaned surfaces of one-third of the 23 studied fish processing factories, at least sporadically. The presence of Listeria spp. on the factory surfaces was indicative of increased possibility of occurrence in the fish products. Contamination of different ready-to-eat fish products with L. monocytogenes varied from 0 to 20%. The pulsed-field gel electrophoresis typing of L. monocytogenes isolates, from 15 fish factories, showed that the same pulsotypes of L. monocytogenes, isolated form fish products, occurred also in raw fish and fish production environments. Thus, raw fish materials and production environment are sources of L. monocytogenes contamination that both need to be properly controlled. Presence of L. monocytogenes in different Finnish fish species roe products in retail markets varied between 2 to 8%. Recovery of L. monocytogenes was significantly higher in fresh-bought roe products (18%) than in frozen or frozen-thawed (1%) roe products. Pasteurisation of rainbow trout roe, at 62 °C or at 65 °C for 10 minutes, eliminated inoculated 8 log units of L. monocytogenes. The quality of pasteurised vacuum packaged rainbow trout roe was found to be consistently good, in terms of microbial as well as sensory quality, for up to six months stored at 3 °C.Kalatuotteiden saastuminen Listeria monocytogenes -bakteerilla, joka aiheuttaa listerioosia, aiheuttaa kuluttajien terveydelle riskin. Tutkimuksessa selvitettiin L. monocytogenes -bakteerin esiintymistä ja lähteitä kalatuotantoketjun eri vaiheissa, sekä kirjolohenmädin pastöroinnin vaikutuksia, bakteerin aiheuttaman vaaran hallitsemiseksi. Eri kalankasvattamoista peräisin olevissa kirjolohissa todettiin olevan keskimäärin 9 %:ssa L. monocytogenes -bakteeria. Bakteerin esiintyminen eri kalankasvattamojen välillä vaihteli huomattavasti (0-75 %). L. monocytogenes -bakteereja löydettiin lähes yksinomaan kalojen kiduksista (96 %) ja vain satunnaisesti nahasta tai sisälmyksistä. Kidusten poistoon tai eristämiseen pitäisikin jatkossa kiinnittää huomiota saastumisen leviämisen estämiseksi. Tarkemmin tutkitussa kalankasvattamossa todettiin pääasialliseksi L. monocytogenes -bakteerien lähteeksi kasvattamon läheiset joki- ja purovedet sekä muut ympäristön valumavedet. Sateinen sää lisäsi todennäköisyyttä löytää L. monocytogenes -bakteeria kasvattamolta. Tutkittu kalankasvattamo ei levittänyt L. monocytogenes -bakteeria vaan pikemmin kärsi ympäristöstä peräisin olevasta saastutuksesta. Kolmanneksesta tutkituista 23 kalanjalostamosta todettiin puhdistetuilta pinnoilta L. monocytogenes -bakteeria, ainakin satunnaisesti. Jonkin Listeria -lajin löytyminen tuotantopinnoista indikoi kohonnutta todennäköisyyttä löytää niitä myös yrityksen kalatuotteista. Eri kalavalmistuotteista todettiin L. monocytogenes -bakteeria 0-20 %:ssa. Eri kalalaitoksista (15) todettujen L. monocytogenes -isolaattien tyypittäminen pulssikenttäelektroforeesilla osoitti, että samoja L. monocytogenes tyyppejä esiintyi valmiissa kalatuotteissa, raaka-ainekalassa sekä tuotantoympäristössä. Tuotantoympäristö sekä raaka-ainekalat ovat molemmat siten L. monocytogenes -saastutuksen lähteitä, joita pitää asianmukaisesti valvoa ja hallita. Suomalaisten kalalajien mädeistä todettiin vähittäiskauppatasolla 2-8 %:ssa L. monocytogenes bakteeria. Huomattavasti enemmän L. monocytogenes -bakteeria löydettiin tuoreena ostetuista mädeistä (18 %) kuin pakasteena tai pakasteesta sulatettuna (1 %) ostetuista mädeistä. Kirjolohenmädin pastörointi 62 tai 65 °C:ssa 10 minuuttia tuhosi mätiin lisätyt 8 logaritmista yksikköä L. monocytogenes -bakteereja. Pastöroidun vakuumiin pakatun kirjolohenmädin mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu säilyivät hyvinä kuuden kuukauden ajan säilytettäessä 3 °C:ssa.
Subject: elintarvikemikrobiologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
listeria.pdf 343.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record