Kun olemisen kohtaa on vaikea löytää : Affektiivisuuden keinot ja kantaaottavuus Anja Erämajan teoksissa Kuuluuko tämä teille ja Töölönlahti

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705164120
Title: Kun olemisen kohtaa on vaikea löytää : Affektiivisuuden keinot ja kantaaottavuus Anja Erämajan teoksissa Kuuluuko tämä teille ja Töölönlahti
Author: Soini, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705164120
http://hdl.handle.net/10138/191002
Thesis level: master's thesis
Discipline: Inhemsk litteratur
Finnish Literature
kotimainen kirjallisuus
Abstract: Käsittelen työssäni Anja Erämajan teosten Kuuluuko tämä teille (2009) ja Töölönlahti (2013) affektiivisuuden keinoja ja kantaaottavuutta. Tutkin, kuinka teosten affektiiviset, vaikuttavuuteen pyrkivät sävyt syntyvät yksittäisten roolirunojen ja teoskompositioiden tasolla. Lisäksi tarkastelen, millaisia laajempia merkityksiä ja kannanottoja affektiivisuuden pohjalta muodostuu. Keskityn työssäni roolirunon teoriaan. Roolirunon keskeisin lajipiirre on hierarkkinen rakenne, eksplisiittisesti havaittavan puhujatason ja teoksen ideologista normistoa edustavan retorisen tason vaikutussuhde, joka muodostaa pohjan retorisille efekteille. Kohdeteoksissani hierarkkisen rakenteen lisäksi runojen monologimuoto luo perustan runojen vaikuttavuudelle ja kantaaottavuudelle. Se synnyttää runoihin intiimin sävyn ja välittömyyden vaikutelman. Osoitan, että runojen affektiivisuus muodostuu niiden lajiominaisuuksien lisäksi erilaisten keinojen kasautumisen tuloksena. Fyysiseen tilaan kiinnittyvät typografiset ratkaisut, intensiivinen rytmi ja puheenomainen sävy rakentavat vaikuttavuutta. Lisäksi runojen moniäänisyys, niiden välittämät levottomuuden ja pelon tunnetilat sekä erilaiset osallistavat ratkaisut luovat runoihin affektiivista latausta. Teosten kantaaottavuus kohdistuu kulutusyhteiskuntaan, materian ylivaltaan. Kantaaottavuutta synnyttävät teosten sarjallisuus ja materiaan kiinnittyvä kuvallisuus, teoksittain kerrostuvat ristikkäiskuviot. Yhteisöllisyys, luonto ja ajan luonne jäsentyvät teoksissa affektiivisuuden kyllästämiksi, tahmeiksi kohteiksi. Teokset välittävät kantaaottavuuden lisäksi myös sanomaa muutoksen mahdollisuudesta. Kuuluuko tämä teille -teoksen metalyyrisyys ja Töölönlahden allegorisuus luovat lukijalle sijan peilata ja muovata asenteitaan suhteessa teosten välittämään, aikansa tunnerakenteeseen sitoutuvaan kokonaiskuvaan.
Subject: nykyrunous
Erämaja
rooliruno
affektiivisuus
kantaaottavuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record