Variación geográfica de la realización de la /s/ implosiva en el extremeño

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Lindfors, Emilia
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706054559
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191005
dc.description.abstract Tavunloppuisen /s/:n aspiraatio ja poisjättö on espanjan kielessä laajasti levinnyt ilmiö, jonka merkitys on kiistaton sekä kielen historian että dialektologian ja sosiolingvistiikan näkökulmasta. Tässä tutkielmassa perehdytään tavunloppuisen /s/:n heikentymiseen Extremaduran espanjassa, jossa ilmiö on yksi variantin tunnusomaisimmista piirteistä. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että /s/:n aspiroituminen on yleisempää sanan sisällä kuin sen lopussa ja että sen poisjättö ja reaalistuminen sibilanttina ovat yleisempiä sanan lopussa kuin sen sisällä. Toisaalta myös äänneympäristö vaikuttaa tavunloppuisen /s/:n allofonien esiintymisfrekvenssiin: aspiraatio on yleisintä ennen konsonanttia, ja sibilanssin säilyminen ja frikatiivin poisjättö on yleisempää ennen vokaalia ja taukoa kuin ennen konsonanttia. Niissä konteksteissa, joissa /s/:n poisjättö ja reaalistuminen sibilanttina ovat yleisimpiä, konservatiivisimmat variantit suosivat sibilanssin säilymistä kun taas innovatiivisimmissa varianteissa dominoi poisjättö. On myös ehdotettu, että tavunloppuisen /s/:n reaalistuminen sibilanttina olisi yleisempää pohjoisessa Extremadurassa kuin autonomian eteläosissa, ja vastaavasti sibilantin poisjättö olisi yleisempää etelässä kuin pohjoisessa. Kyseisen tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-antavia, mutta kielivät kielellisen, pohjois-etelä -suuntaisen jatkumon olemassaolosta. Tutkielman tavoitteena on vahvistaa kyseisen jatkumon olemassaolo sekä selvittää, noudattaako Extremaduran espanjan tavunloppuinen /s/ aiemmissa tutkimuksissa määriteltyjä universaaleja tendenssejä. Tutkimusaineisto koostuu kolmestatoista sosiolingvistisestä haastattelusta, jotka ovat osa Madridin Universidad Autónomassa kerättyä Corpus Oral y Sonoro del Español Rural – korpusta ja joiden äänitteet ja ortografiset transkriptiot ovat saatavilla korpuksen omalla internetsivustolla. Haastatteluista etsitään esimerkkejä tavunloppuisesta sibilantista erilaisissa kielellisissä konteksteissa. Esimerkit transkriboidaan foneemisesti, minkä jälkeen käsitellyn aineiston pohjalta suoritetaan laskelmia tavunloppuisen /s/:n reaalistumisesta. Tutkimus osoittaa, että sibilanssin säilyminen on yleisempää Pohjois-Extremadurassa kuin sen eteläosissa ja että frikatiivin poisjättö on yleisempää etelässä kuin pohjoisessa. Lisäksi tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tavunloppuinen /s/ reaalistuu Extremaduran espanjassa pääosin aikaisemmissa tutkimuksissa määriteltyjen tendenssien mukaisesti. Näin ollen Pohjois-Extremaduran alueella tutkitut variantit voidaan luokitella konservatiivisiksi ja eteläisessä Extremadurassa analysoidut variantit innovatiivisiksi varianteiksi. fi
dc.language.iso es
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject Extremaduran espanja fi
dc.subject tavunloppuinen /s/ fi
dc.subject tavunloppuisen /s/:n heikentyminen fi
dc.subject tavunloppuisen /s/:n aspiraatio ja poisjättö fi
dc.title Variación geográfica de la realización de la /s/ implosiva en el extremeño es
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Spansk filologi sv
dc.subject.discipline Spanish Philology en
dc.subject.discipline espanjalainen filologia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706054559

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lindfors_Emilia_Pro gradu_2017.pdf 2.209Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record