Шарик сердца : Поэтика имажинизма в сборнике В. Г. Шершеневича «Лошадь как лошадь»

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054553
Title: Шарик сердца : Поэтика имажинизма в сборнике В. Г. Шершеневича «Лошадь как лошадь»
Alternative title: Šarik serdca : Poetika imažinisma v sbornike V. Šeršeneviča ”Lošad' kak lošad'”;
Sydämen pallo : imaginismin poetiikka V. Šeršenevičin runokokoelmassa ”Hevonen kuin hevonen”
Author: Antonangeli, Lada
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: rus
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054553
http://hdl.handle.net/10138/191030
Thesis level: master's thesis
Discipline: Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä
Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue)
Ryska språket och litteraturen, ryska som modersmål
Abstract: Tutkielman aiheena on imaginistisen poetiikan piirteitä Vadim Šeršenevičin (1893–1942) runokokoelmassa Lošad' kak lošad' (1920). Vadim Šeršenevič on venäläisen imaginismin – vuosina 1919–1927 olleen kirjallisuuden koulukunnan – perustaja ja johtaja sekä yksi merkittävimpiä tämän koulukunnan runoilijoita. Hänen runokokoelmaansa Lošad' kak lošad', johon sisältyy vuosien 1915–1919 runoja, pidetään hänen pääteoksenaan. Runoja analysoidaan suhteessa Šeršenevičin luomaan imaginismin teoriaan, jota hän kuvailee kirjas-saan 2x2=5. Listy imažinista (1920). Tutkielmassa käsitellään eri venäläisten ja ulkomaisten kirjallisuudentutkijoiden näkökulmia venäläisen imaginismin alkuperään, kerrotaan Šeršenevičin elämästä ja hänen tiestään ima-ginismiin sekä tarkastellaan hänen imaginismia edeltävän runollisen ja kirjallisuudentutki-muksellisen tuotantonsa kehityksen kahta vaihetta: lyhyesti symbolistista (1911–1912) ja yksityiskohtaisesti futuristista (1913–1916). Varsinaista aihetta tutkitaan käsittelemällä Šeršenevičin teoksessa 2x2=5. Listy imažinista kuvailtua imaginismin poetiikkaa ja selvittämällä poetiikan pääpiirteitä. Seuraavaksi tarkas-tellaan sitä, miten poetiikan periaatteet, kuten runojen runsas metaforisuus, metaforien tekni-nen eikä orgaaninen yhdistäminen runoissa, metaforien teennäisyys, runojen ei-kieliopillisuus, verbittömyys, juonettomuus jne. toteutuvat runokokoelman Lošad' kak lošad' runoissa. Tutkielmassa näin ollen pyritään osoittamaan, missä määrin runokokoelma vastaa imaginismin teoriaa ja missä osin poikkeaa siitä. Tutkielman perusteella voidaan päätellä, että imaginismin teoria aineellistuu runokokoelman runoissa vain osittain. Imaginismin pääperiaatteita vastaavia ovat rationalistiset runojen nimet, runojen epätavallinen graafinen asettelu (oikealla reunalla tasoittaminen), teennäiset, alatyyliset ja järkyttävät metaforat, ei-kieliopillisuus sekä sisällöllinen epäpoliittisuus. Täysin imaginismin estetiikka ei kuitenkaan pääde runokokoelmassa Lošad' kak lošad'. Šeršenevičin teoreettisista näkemyksistä "iloisesta imaginismista" huolimatta runokokoelmassa ovat selvästi läsnä katkeruuden, pettymyksen ja itsemurhan motiivit.
Subject: venäläinen imaginismi
venäläisen imaginismin teoria
venäläisen imaginismin perustaja
šeršenevič vadim
lošad' kak lošad'


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Antonangeli_Lada_Progradu_2017.pdf 1.166Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record