Sankarin matka suomalaisessa lasten- ja nuorten nykyfantasiakirjallisuudessa : Anne Aarnion Lintukansan poika

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054612
Title: Sankarin matka suomalaisessa lasten- ja nuorten nykyfantasiakirjallisuudessa : Anne Aarnion Lintukansan poika
Author: Simova, Martina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054612
http://hdl.handle.net/10138/191031
Thesis level: master's thesis
Discipline: Suomen kieli ja kulttuuri
Finnish Language and Culture
finska språket och kulturen
Abstract: Tutkielmassani käsittelen sankarin matkaa Suomen lasten ja nuorten nykyfantasiakirjallisuudessa. Tutkielmassa keskitytään pääasiallisesti Anne Aarnion romaaniin Lintukansan poika. Teos on tutkimuksen arvoinen, koska siinä yhdistyvät suomalainen fantasia ja isompi maailman fantasiakirjallisuutta käsittelevä traditio ja tekstissä tulevat hyvin näkyviin sankarin matkan keskeiset elementit. Tutkielmassani pohdin varsinkin seuraavia kysymyksiä: Löytyykö tutkimuksen kohteeksi valitusta kertomuksesta sankarin matkan piirteitä? Seuraako sen juoni konkreettisia toistuvia rakenteita, vaikka tarinan sisältö muuttuisikin? Tutkimuksen tavoitteena on esitellä sankarin matkalle tyypillisiä piirteitä, vetämättä kuitenkaan liian yleistäviä johtopäätöksiä – analyysilla pyritään tavoittamaan kertomukselle tyypillinen kaavamaisuus ja näyttämään, miten sankarin matka toteutuu yhdessä konkreettisessa tekstissä. Samalla pyritään määrittämään Aarnion romaanin asema suomalaisessa fantasiakirjallisuudessa. Tutkielman alussa esitellään lyhyesti satujen tutkimusta sekä muutama kommentti lasten- ja nuortenkirjallisuuden nuoremmasta historiasta Suomessa. Samalla yritetään määritellä, mitä fantasia kirjallisuudessa ylipäätään on ja miten siihen suhtaudutaan Suomessa. Valitun teoksen tarkastelussa käytetään eniten Proppin klassista kuvausmallia (Propp 1968), suomalaisista tutkijoista hyödynnetään ennen kaikkea Satu Apon tutkimusta (Apo 1986). Huomiota kiinnitetään myös antropologiseen ja psykologiseen lähestymistapaan satuihin, varsinkin jungilaiseen analyysiin. Tutkielman toinen osa keskittyy Aarnion teoksen analyysiin. Siinä käsitellään tarkemmin sankarin roolia sekä yksitäisiä sankarin matkan vaiheita. Analyysin avulla arvioidaan Proppin mallin käyttökelpoisuutta ja esitetään mallin hyvät ja huonot puolet. Samalla osoitetaan, että Lintukansan poika on kasvamistarina, jossa esiintyy runsaasti sankarikertomuksille tyypillisiä piirteitä. Tarinassa esiintyy myös Proppin mallin keskeiset hahmot ja funktiot. Todetaan, että heikkouksistaan huolimatta, malli kuvailee hyvin kertomuksen kehittymistä ja etenemistä ja tarjoaa hyvän lähtökohdan muihin tutkimuksiin.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record