The Quest for Identity during Segregation in Toni Morrison's Home

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054579
Title: The Quest for Identity during Segregation in Toni Morrison's Home
Author: Justus, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054579
http://hdl.handle.net/10138/191034
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielman aiheena on identiteetin rakentamisen vaikeus rotuerottelun aikana 1950-luvun Yhdysvalloissa. Tutkielman perustana on Toni Morrisonin vuonna 2012 julkaistu Koti-niminen romaani, joka kertoo kahden sisaruksen, Frankin ja Ceen selviytymisestä traumaattisista kokemuksista. Tutkielman päämene-telmänä on romaanin lähiluku. Tutkielmassa analysoidaan yksityiskohtaisesti Koti-romaania ensin sen narratiivisen rakenteen kautta. Romaanissa vuorottelee kaksi kertojaa: Frank sekä kaikkitietävä kertoja. Tämä kaksijakoisuus paljastaa rotuerottelun vaikutuksen afroamerikkalaiseen identitettiin tuoden esille stereotypioita ja painottaen rep-resentaation vaikeuksia sekä ongelmakohtia siinä, kenelle sallitaan ääni ja mahdollisuus puhua. Eräänä teemana on myös kertomisen merkitys trauman kohtaamisessa ja hyväksymisessä. Tämä tulee esille Frankin ja kaikkitietävän kertojan vuoropuhelussa. Tutkielman toisessa osassa paneudutaan sukupuoli-identiteettiin. Tutkielmassa tarkastellaan rotuerotte-lun ja siihen liittyvän ihmisten eriarvoistamisen vaikutuksia erityisesti Frankin käsitykseen omasta mie-huudestaan. Samalla analysoidaan myös Frankin siskon Ceen eheytymistä ja kasvamista itsenäiseksi naiseksi. Johtopäätöksenä on että terveen sukupuoli-identiteetin rakentumisessa tarvitaan sekä miestä että naista. Lopulta tutkimuksessa tarkastellaan parantumista traumojen kohtaamisen ja hyväksymisen kautta sekä oman yhteisön hyväksynnän merkitystä paranemisprosessissa. Tutkielman viimeisessä osiossa pohdi-taan myös kodin merkitystä turvan tai turvattomuuden paikkana. Morrisonin romaanissa koti näyttäytyy turvattomuuden paikkana ja turvaa tuovat oman yhteisön jäsenet sekä ihmisten oma rohkeus kohdata vaikeudet.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record