„Sag mal, spinnst du?“ „Stehen bleiben! Polizei!“ : Kommunikative Routineformeln in der Telenovela Sturm der Liebe und in der Krimiserie Der Staatsanwalt

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Jääskeläinen, Paula
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706054588
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191059
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani tarkastelee kommunikatiivisia rutiini-ilmauksia saksalaisessa telenovelassa Lemmen viemää (Sturm der Liebe) sekä saksalaisessa rikossarjassa Syyttäjä (Der Staatsanwalt). Rutiini-ilmaisut ovat kiinteitä ilmaisuja, jotka toistuvat päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa usein alitajuisesti, kuten hyvää huomenta (Guten Morgen). Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ja millaisia kommunikatiivisia rutiini-ilmauksia sarjoissa esiintyy. Tutkielmassa todennetaan myös χ²-testin (Chi-Quadrat-Test) avulla, onko sarjojen rutiini-ilmauksien esiintymisessä merkitsevää eroa. Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään ensin käsitteitä ’telenovela’ ja ’rikossarja’ sekä määritellään lyhyesti puhutun kielen ja litteroinnin ominaisuuksia. Lisäksi esitellään fraseologismin kriteerit, sillä kommunikatiivisten rutiini-ilmaisujen katsotaan kuuluvan fraseologismeihin, vaikka vain osa niistä täyttää tiukasti nämä kriteerit. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös, kuinka tämän alan merkittävät tutkijat Coulmas (1981), Gläser (1986), Fleischer (1997), Wotjak (2005), Sosa Mayor (2006) ja Lenk (2014) luokittelevat rutiini-ilmauksia ja miten yhteneväisiä heidän jaottelunsa ovat. Empiirisen tutkimuksen rutiini-ilmausten luokittelu tukeutuu Lenkin kehittämään jaotteluun, jossa hän erottaa toisistaan kymmenen erilaista tyyppiluokkaa useine alaluokkineen. Lenkin luokittelu on uusin ja tähän mennessä tehdyistä jaotteluista yksityiskohtaisin. Analyysiosassa nämä eri tyyppiluokat esitellään tutkimusmateriaalin avulla esimerkein. Tutkimuksessa havaittiin yhteensä 657 rutiini-ilmaisua; 297 sarjassa Lemmen viemää ja 360 sarjassa Syyttäjä. Tutkituissa sarjoissa esiintyi yllättävän paljon erilaisia kommunikatiivisia rutiini-ilmaisuja, mutta tyyppiluokat vaihtelivat sarjojen kesken huomattavasti. Esimerkiksi telenovelassa tunteita näytetään vahvasti, ja niissä esiintyy erityisen paljon emotiivisia rutiini-ilmaisuja, kun taas rikossarjalle ne eivät ole tyypillisiä. Lisäksi voidaan todeta, että rutiini-ilmaisujen luokittelu eri tyyppiluokkiin on erittäin vaikeaa, sillä ne voivat saada eri merkityksiä eri tilanteissa. fi
dc.language.iso ger
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject fraseologismi fi
dc.subject kommunikatiivinen rutiini-ilmaisu fi
dc.subject saksalaiset rikossarjat fi
dc.subject saksalaiset telenovelat fi
dc.title „Sag mal, spinnst du?“ „Stehen bleiben! Polizei!“ : Kommunikative Routineformeln in der Telenovela Sturm der Liebe und in der Krimiserie Der Staatsanwalt de
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Germanic Philology en
dc.subject.discipline Germaaninen filologia fi
dc.subject.discipline Germansk filologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706054588

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jaaskelainen_Paula_Pro gradu_2017.pdf 1.170Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record