"En osaisi kuvitella tätä taloa ilman vapaaehtoisia" : Paikallisten kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Boliviassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054660
Title: "En osaisi kuvitella tätä taloa ilman vapaaehtoisia" : Paikallisten kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Boliviassa
Author: Saarinen, Karoliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054660
http://hdl.handle.net/10138/191133
Thesis level: master's thesis
Discipline: Area and Cultural Studies
Alue- ja kulttuurintutkimus
Region- och kulturstudier
Abstract: Tutkielmani käsittelee paikallisten kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Boliviassa. Tutkimuksissa on useammin tutkittu vapaaehtoisten kokemuksia ja motivaatiota. Tässä tutkimuksessa päästään toiselle puolelle, paikallisten työntekijöiden kokemuksiin. Laajempi tutkimusongelma on: Millaisia kokemuksia paikallisilla työntekijöillä on kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä? Tarkemmat tutkimuskysymykset liittyvät neljään eri teemaan: mitä hyötyä ja haittaa vapaaehtoistyöstä on, mitä eri osapuolet (työntekijät, vapaaehtoiset ja lapset) oppivat toisiltaan, millainen vaikutus vapaaehtoisten vaihtuvuudella on lapsiin ja mikä merkitys vapaaehtoistyön kestolla on. Tutkimus on toteutettu paikallisessa järjestössä, joka tekee työtä haavoittuvassa asemassa olevien lasten eteen. Järjestöllä on kolme lastenkotia pääkaupunki La Pazin alueella. Pääasiallinen aineisto koostuu 11 puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka on tehty järjestön työntekijöille. Lisäksi osana tutkimusta toimii kolme kansainvälisille vapaaehtoisille tehtyä haastattelua. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysilla. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimivat Pierre Bourdieun luomat käsitteet sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesti pääomasta ja toiminnan kentästä, sekä kulttuurienvälisen oppimisen käsite. Kansainvälinen vapaaehtoistyö luo toiminnan kentän, jossa ovat mukana aktiivisesti vapaaehtoiset, työntekijät ja lapset. He saavuttavat osallistumisellaan pääomaa sen eri muodoissa. Työn kontekstissa myös kohtaavat eri kulttuurit. Kaikki osallistujat oppivat toisista kulttuureista ja saavat myös uusia näkökulmia omaan kulttuuriinsa kanssakäymisen pohjalta. Kansainvälinen vapaaehtoistyö esiintyy aineistossani pääosin positiivisena ilmiönä. Käsittelemässäni järjestössä vapaaehtoiset ovat työntekijöiden mielestä hyvin avuksi päivittäisissä toimissa ja tuovat kaivattua lisäapua järjestölle. Suurimpana haittapuolena nähdään vapaaehtoisten kielitaidon puute vapaaehtoistyöjakson alussa. Järjestössä eri osapuolet oppivat toisiltaan esimerkiksi erilaisia näkemyksiä ja tapoja työntekoon, ymmärrystä kulttuurienvälisistä eroista sekä uusia kieliä. Vapaaehtoisten vaihtuvuus vaikuttaa lapsiin, mutta samalla he ovat jo niin tottuneita vaihtuvuuteen, että osaavat ottaa aina uuden vapaaehtoisen ilolla vastaan. Pidempiaikainen, vähintään puolen vuoden ja mieluusti vuoden kestoinen vapaaehtoistyö nähdään toimivampana lasten ja järjestön kannalta kuin lyhyemmät oleskelut projektissa. Saaduilla tuloksilla voidaan määritellä kansainvälistä vapaaehtoistyötä ja sen toimivuuteen vaikuttavia ominaisuuksia.
Subject: kansainvälinen vapaaehtoistyö
Bolivia
kulttuurienvälinen oppiminen
Subject (yso): vapaaehtoistyö
kansainvälisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Saarinen_Karoliina_Pro Gradu_2017.pdf 1.145Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record