"En osaisi kuvitella tätä taloa ilman vapaaehtoisia" : Paikallisten kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Boliviassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer sv
dc.contributor.author Saarinen, Karoliina
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706054660
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191133
dc.description.abstract Tutkielmani käsittelee paikallisten kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Boliviassa. Tutkimuksissa on useammin tutkittu vapaaehtoisten kokemuksia ja motivaatiota. Tässä tutkimuksessa päästään toiselle puolelle, paikallisten työntekijöiden kokemuksiin. Laajempi tutkimusongelma on: Millaisia kokemuksia paikallisilla työntekijöillä on kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä? Tarkemmat tutkimuskysymykset liittyvät neljään eri teemaan: mitä hyötyä ja haittaa vapaaehtoistyöstä on, mitä eri osapuolet (työntekijät, vapaaehtoiset ja lapset) oppivat toisiltaan, millainen vaikutus vapaaehtoisten vaihtuvuudella on lapsiin ja mikä merkitys vapaaehtoistyön kestolla on. Tutkimus on toteutettu paikallisessa järjestössä, joka tekee työtä haavoittuvassa asemassa olevien lasten eteen. Järjestöllä on kolme lastenkotia pääkaupunki La Pazin alueella. Pääasiallinen aineisto koostuu 11 puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka on tehty järjestön työntekijöille. Lisäksi osana tutkimusta toimii kolme kansainvälisille vapaaehtoisille tehtyä haastattelua. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysilla. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimivat Pierre Bourdieun luomat käsitteet sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesti pääomasta ja toiminnan kentästä, sekä kulttuurienvälisen oppimisen käsite. Kansainvälinen vapaaehtoistyö luo toiminnan kentän, jossa ovat mukana aktiivisesti vapaaehtoiset, työntekijät ja lapset. He saavuttavat osallistumisellaan pääomaa sen eri muodoissa. Työn kontekstissa myös kohtaavat eri kulttuurit. Kaikki osallistujat oppivat toisista kulttuureista ja saavat myös uusia näkökulmia omaan kulttuuriinsa kanssakäymisen pohjalta. Kansainvälinen vapaaehtoistyö esiintyy aineistossani pääosin positiivisena ilmiönä. Käsittelemässäni järjestössä vapaaehtoiset ovat työntekijöiden mielestä hyvin avuksi päivittäisissä toimissa ja tuovat kaivattua lisäapua järjestölle. Suurimpana haittapuolena nähdään vapaaehtoisten kielitaidon puute vapaaehtoistyöjakson alussa. Järjestössä eri osapuolet oppivat toisiltaan esimerkiksi erilaisia näkemyksiä ja tapoja työntekoon, ymmärrystä kulttuurienvälisistä eroista sekä uusia kieliä. Vapaaehtoisten vaihtuvuus vaikuttaa lapsiin, mutta samalla he ovat jo niin tottuneita vaihtuvuuteen, että osaavat ottaa aina uuden vapaaehtoisen ilolla vastaan. Pidempiaikainen, vähintään puolen vuoden ja mieluusti vuoden kestoinen vapaaehtoistyö nähdään toimivampana lasten ja järjestön kannalta kuin lyhyemmät oleskelut projektissa. Saaduilla tuloksilla voidaan määritellä kansainvälistä vapaaehtoistyötä ja sen toimivuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kansainvälinen vapaaehtoistyö fi
dc.subject Bolivia fi
dc.subject kulttuurienvälinen oppiminen fi
dc.title "En osaisi kuvitella tätä taloa ilman vapaaehtoisia" : Paikallisten kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Boliviassa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Area and Cultural Studies en
dc.subject.discipline Alue- ja kulttuurintutkimus fi
dc.subject.discipline Region- och kulturstudier sv
dc.subject.yso vapaaehtoistyö
dc.subject.yso kansainvälisyys
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706054660

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Saarinen_Karoliina_Pro Gradu_2017.pdf 1.145Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record