The Patriarchy Strikes Back : The Arab Spring Revolutions in Tunisia and Egypt and Their Effects on Women

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054649
Title: The Patriarchy Strikes Back : The Arab Spring Revolutions in Tunisia and Egypt and Their Effects on Women
Author: Kangaspunta, Tia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054649
http://hdl.handle.net/10138/191163
Thesis level: master's thesis
Discipline: Mellanösternstudier
Middle Eastern Studies
Lähi-idän tutkimus
Abstract: Arabikevään vallankumoukset toivat monia muutoksia Tunisiassa ja Egyptissä, joissa kummassakin pitkään hallinneet presidentit syöstiin vallasta. Myös naisten asema koki muutoksia, ja tarkastelen pro gradu -tutkielmassani näitä muutoksia lainsäädännön, politiikan ja yhteiskunnallisen aseman kautta käyttäen Valentine Moghadamin teoriaa, jossa vallankumoukset jaotellaan tasa-arvoistaviksi (emancipatory) tai patriarkaalisiksi (patriarchal). Moghadamin teorian lisäksi olen käyttänyt muiden tutkijoiden tekstejä arabikeväästä ja naisten asemasta, sekä kansainvälisten organisaatioiden (esim. YK) raportteja naisten aseman kehityksestä, joiden perusteella olen koonnut tilannetta kuvastavia tilastoja. Tunisia siirtyi vallankumouksen jälkeen demokraattiseen järjestelmään, jossa naisten määrä parlamentissa on lisääntynyt. Myös lainsäädäntöä on muokattu naisille edullisemmaksi. Vaikka seksuaalinen ahdistelu on lisääntynyt, naisten yhteiskunnallinen asema ei ole kärsinyt merkittävästi, vaikka ongelmiakin edelleen on. Egypti taas siirtyi demokraattisesti valitusta islamistihallinnosta autoritaariseen armeijan valtaan. Lainsäädäntö ei ole muuttunut merkittävästi positiivisemmaksi naisille, eikä heidän määränsä parlamentissa ole juurikaan kasvanut. Naisten asema yhteiskunnassa kärsi merkittävästi seksuaalisen väkivallan lisäännyttyä vallankumouksien aikana ja niiden jälkeen. Näistä syistä olen tullut siihen tulokseen, että Tunisia voidaan kategorisoida tasa-arvoistavaksi vallankumoukseksi ja Egypti patriarkaaliseksi.
Subject: vallankumoukset
vallankumousteoria
naisten asema
Egypti
Tunisia
arabikevät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kangaspunta_Tia_Pro Gradu_2017.pdf 1.628Mb PDF View/Open
Attachment 1_Statistics.xlsx 27.51Kb Microsoft Excel View/Open
Attachment 2_Gender Outcomes.xlsx 13.34Kb Microsoft Excel View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record